Friday, December 23, 2011

ဟစ္ေဟာ့ ဂီတအေၾကာင္း

ဟစ္ေဟာ့ ဂီတ (Hip hop music) သည္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေလာက္က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ
 အာဖရိကန္-အေမရိကန္ မ်ားအစႃပုခဲ့ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ လႈပ္ရွားမူ႔တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ဟစ္ေဟာ့ ယဥ္ေက်းမူ႔တြင္ အဓိကအစိတ္အပိုင္း ေလးမ်ိဳး ပါ၀င္ၿပီး၊ ၎တို႔မွာ
  • rapping (သီခ်င္းစာသားမ်ားအား ကာရံႏွင့္အညီရြတ္ဆိုျခင္း)
  • DJing ( ဓါတ္ျပားမ်ားအား ပြတ္ျခင္း၊ေခတၱရပ္ေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဆန္းျပားေသာအသံမ်ားထြက္လာေစျခင္း)
  • graffiti (နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီတစ္မ်ိဳး) ႏွင့္
  • b-boying (ဘရိတ္ဒန္႔(စ္)အက)
တို႔ပါ၀င္သည္။ အျခား အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ Beatboxing (ပါးစပ္ျဖင့္ စည္းခ်က္မ်ားႃပုလုပ္ျခင္း) Fashion (၀တ္စားဆင္ယင္မူ႔ ပုံစံ) ႏွင့္ Slang (ဗန္းစကားမ်ား အသုံးႃပုျခင္း) တို႔လည္းပါ၀င္သည္။ ပထမဆုံးအႀကိမ္ Bronx နယ္ေျမ တြင္ က်င္းပအစႃပုရာမွ ဟစ္ေဟာ့ ယဥ္ေက်းမူ႔သည္ ကမ ၻာအႏွံ႔ က်ယ္ျပန္႔သြားခဲ့သည္။
ဟစ္ေဟာ့ဂီတသည္ DJs(Disc Jockey) မ်ားက Turntables ဟုေခၚေသာ ဓါတ္ျပားဖြင့္စက္ႏွစ္လုံးႏွင့္ စည္းခ်က္ညီေသာ ရိုက္ခ်က္သံမ်ား ထြက္လာေအာင္ ဖန္တီးျခင္းျဖင့္စတင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း ထုိရိုက္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ Rap ဟုေခၚေသာ ကာရံညီေအာင္ ရြတ္ဆိုသြားသည့္ ေတးစာသားမ်ားကို ထည့္သြင္း ေပါင္းစပ္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ရြတ္ဆုိျခင္းကို rapping ဟုေခၚကာ သီဆိုသူမ်ားကို rapper ဟုသုံးႏႈန္းသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သီဆိုသူRapper မ်ားကို MC ဟုလည္းေခၚၾကသည္။ ဆန္းၾကယ္ေသာ အကပုံစံမ်ားႏွင့္ သီးျခား၀တ္စားဆင္ယင္ ပုံစံမ်ိဳးသည္ ထိုဂီတသစ္ကို ႁကိုက္ႏွစ္သက္ေသာ လူမ်ားၾကားတြင္ ေခတ္စားလာသည္။ ထုိ၀တ္စားဆင္ယင္ပုံစံ မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမူ႔သမိုင္းတြင္ ဟစ္ေဟာ့ ယဥ္ေက်းမူ႔ကို အသိမွတ္ျပဳ လာရေအာင္ လႊမ္းမိုးလာခဲ့သည္။

ဟစ္ေဟာ့ပ္ဂီတသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂီတသမိုင္းတြင္ ေရာ့ခ္အင္႐ိုး ေခၚ ေရာ့ခ္ဂီတၿပီးလွ်င္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားကို စြဲေဆာင္မႈအရွိဆံုး ဂီတျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုဂီတကိုသာ လူငယ္မ်ားက ႏွစ္ၿခိဳက္႐ံုသာမက ထိုဂီတနယ္ပယ္မွ အဆိုေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရက္ပါမ်ား ဝတ္ဆင္ၾကပံုကိုမွာလည္း ေခတ္လူငယ္မ်ားအတြက္ အၾကိဳက္ေတြ႔စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ rap ဂီတကို မ်ဳိးေက်ာ့ၿမိဳင္ မွအစျပဳသီဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဟစ္ေဟာ့ဂီတအျဖစ္ပီပီျပင္ျပင္ ေပၚေပါက္လာျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံံ၏ပထမဆုံးဟစ္ေဟာ့ အယ္လဘမ္အျဖစ္ အက္စစ္အဖြဲ႔ ၏စတင္ျခင္း အေခြ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္လာခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ဟစ္ေဟာ့ဂီတသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေပၚျပဴလာ ျဖစ္ေနေသာ ဂီတအမ်ိဳးအစားျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တျခားေသာ ဟစ္ေဟာ့ယဥ္ေက်းမူ႔မ်ားထက္ fashion ႏွင့္ rapping တို႔ကို လူငယ္မ်ားပိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္

စကားလုံးရင္းျမစ္

၁၉၀၄ အေစာပိုင္းကာလတြင္ hip ဆိုေသာစကားလုံးကို အာဖရိကန္-အေမရိကန္တို႔က တိုင္းရင္းအဂၤလိပ္စကားအျဖစ္အသုံးႃပုခဲ့ၾကသည္။ ထိုလူထုသုံးစကား hip ၏ အဓိပၸါယ္မွာ တိက်စြာေျပာျခင္း(informed) ႏွင့္ လက္ရွိ(Current) ဆိုေသာသေဘာျဖစ္၍ မူရင္းhep ဆိုေသာ စကားမွ ဆင္းသက္လာသည္။
rapper တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ Keith Wiggins မွ အေမရိကန္ေရတပ္မေတာ္တြင္ စစ္မူ႔ထမ္းေနေသာ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူကို ေနာက္ေျပာင္ ရာမွ hip-hop ဆိုေသာ စကားလုံးေပၚေပါက္လာသည္။ စစ္သားမ်ား ေလ့က်င့္ခ်ီတက္ရာတြင္ ညာသံေပးေသာ တက္သံက်သံကို စည္းခ်က္က်က် hip-hop hip-hop ဟုလိုက္ေအာ္ရာမွ ထိုစကားလုံးျဖစ္လာသည္။ ထိုတက္သံ၊က်သံ hip-hop ကိုေနာက္ပိုင္းတြင္ keith Wiggins ကသူ၏ စင္ျမင့္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြတစ္ခုတြင္ အသုံးႃပုခဲ့သည္။ သူတို႔အဖြဲ႔အားလည္း ဂီတသစ္တစ္မ်ိဳးကို စတင္ဖန္တီးေနေသာ DJs မ်ားက those hip-hoppers မ်ားဟုရည္ညႊန္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထုိစကားလုံး hip-hop ၏ အဓိပၸါယ္မွာ မေလးစားျခင္း၊သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း ဟု မူလကအဓိပၸါယ္ရေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုဂီတအသစ္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမူ႔ကို ကိုယ္စားႃပုသည့္ အဓိက စကားလုံးျဖစ္လာသည္။ အဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးက ထိုစကားလုံးကို သုံးခဲ့ၾကၿပီး ဟစ္ေဟာ့ေ႔ရွေဆာင္လမ္းျပ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ အာဖရိကဘန္ဘာတာ Afrika Bambaataa မွ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိေသာ single album "positive life" တြင္ထည့္သြင္းအသုံးႃပုခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဟစ္ေဟာ့ဆိုေသာ စကားလုံးသည္ ယဥ္ေက်းမူ႔စာမ်က္ႏွာတစ္ခုအျဖစ္ တစ္ကမ ၻာလုံးသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။

ေနာက္ခံ သမိုိင္းေၾကာင္း

ဂ်ေမကာ ႏိုင္ငံဖြား ဒီေဂ် Clive Kool Herc Campbell သည္ ဆယ့္သုံးႏွစ္သားအရြယ္တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ သို႔ေျပာင္းေရြ႔ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး မူလဟစ္ေဟာ့ဂီတကို ဖန္တီးခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဂ်ေမကာရိုးရာ ဂီတသံမ်ားကို အေျခခံကာ ဟစ္ေဟာ့ဂီတ သစ္တရပ္အျဖစ္ ေရွးဦးဖန္တီးခဲ့သည္။ ဂ်ေမကာမွ ကေလးငယ္မ်ားက ဂီတသံအေပၚတြင္ လက္တန္းရြတ္ဆိုေသာ ကဗ်ာပုံစံမ်ားကို ေခတ္ေပၚဂီတတစ္ရပ္ႏွင့္ တြဲဖက္ရန္ သူငယ္စဥ္ကတည္းက စိတ္ကူးရွိခဲ့သည္။
Herc ႏွင့္ တစ္ျခားေသာ DJs သမားမ်ားသည္ သူတို႔၏ တူရိယာစက္မ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမူ႔မ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးလည္းရႏိုင္ေသာ ဘတ္(စ)ကတ္ေဘာကြင္းမ်ားႏွင့္ေရွးေဟာင္းအိမ္မ်ားတြင္ ဂီတပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့သည္။ ထိုေနရာမ်ားသည္ ဟစ္ေဟာ့ဂီတ ေပါက္ဖြား ခဲ့ရာေနရာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ သူတို႔အသုံးႃပုေသာ တူရိယာမ်ားႏွင့္စက္ကိရိယာမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အားေကာင္းေသာစပီကာမ်ား၊ Turntabels ဟုေခၚေသာ ဓါတ္ျပားဖြင့္စက္မ်ားႏွင့္ တစ္လုံး(သုိ႔မဟုတ္) ထို႔ထက္ပိုေသာ မိုက္ကရိုဖုန္းမ်ားသာ ပါ၀င္ေလသည္။ funk ေတးသြားမ်ားမွ က၍အေကာင္းဆုံးအပိုင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္လည္ဖြင့္ေစျခင္းျဖင့္ break-deejaying ဆိုေသာနည္းကိုလည္း Herc သည္တိုးတက္ေစခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဗုံရိုက္သံကို အဓိကထားၿပီး ထို breakbeat Djing ႃပုလုပ္ရာတြင္ funk, rock ႏွင့္ လက္တင္ဗုံသံ မွစည္း၀ါးရိုက္သံမ်ားကို ယူ၍ ထုိအသံမ်ားသည္ ဟစ္ေဟာ့ဂီတအတြက္ အေျခခံ ဂီတသံမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ Herc ၏ အကသမားမ်ားအေပၚ ေၾကျငာမူ႔မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေခၚသံမ်ားသည္ ကာရံမ်ားႏွင့္ညီေအာင္ေျပာဆိုရာမွ ယခုလူသိမ်ားေသာ rapping ဆိုသည့္အပိုင္းပါ၀င္လာသည္။ သူ၏အကသမားမ်ားအား break-boys ႏွင့္ break-girls ၊ အတိုေကာက္အားျဖင့္ b-boys ႏွင့္ b-girls မ်ားဟုနာမည္ေပးခဲ့သည္။Herc ၏သတ္မွတ္ခ်က္ အေခၚအေ၀ၚမ်ား ျဖစ္ေသာ breaking, b-boys ႏွင့္ b-girls မ်ားသည္ ဟစ္ေဟာ့ဆိုေသာ နာမည္မေပၚ ခင္ကပင္ ဟစ္ေဟာ့ ယဥ္ေက်းမူ႔၏ အေရးပါလာမည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္တည္ရွိေနခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းေပၚလာေသာ Grand Wizard Theodore တို႔ကဲ့သို႔ေသာ DJs မ်ားက breaking နည္းစနစ္မ်ားကို ပိုမိုဆန္းသစ္တိုးတက္ လာေစခဲ့သည္။ ဟစ္ေဟာ့အား ယဥ္ေက်းမူ႔တစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ခံလာေအာင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစေသာသူမွာ အာဖရိကဘန္ဘာတာ Afrika Bambaataa ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ဘန္ဘာတာသည္ ရုိးရွင္းေသာ ဒစၥကိုbeat မ်ားေပၚတြင္ rapping လိုက္ရြတ္ရသည့္အစား drum machine အား synthesizer နည္းပညာျဖင့္ဖန္တီးထားေသာ beating ေပၚတြင္ရြတ္ဆိုေသာ နည္းစနစ္ကို ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ဖန္တီးခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂီတဗီဒီယို မ်ားေခတ္စားလာေသာအခါ ဟစ္ေဟာ့ဂီတသည္ ပိုမိုေအာင္ျမင္လာခဲ့သည္။ Planet rock အတြက္ဂီတဗီဒီယိုတြင္ ဟစ္ေဟာ့ယဥ္ေက်းမူ႔၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ဟစ္ေဟာ့ဂီတ၊ graffiti ႏွင့္ ဘရိတ္ဒန္႔စ္ မ်ားကိုတင္ဆက္ျပသခဲ့သည္။ ၁၉၈၃ ႏွင့္ ၁၉၈၅ ၾကားတြင္ဟစ္ေဟာ့ဂီတကို အသုံးျပဳလာေသာ ရုပ္ရွင္ကားမ်ားထြက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ဟစ္ေဟာ့ဂီတသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ အစျပဳကာ တစ္ကမ ၻာလုံးက အသိအမွတ္ျပဳရေသာ ဂီတသစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ေပၚထြန္းခဲ့ေလသည္။

ဟစ္ေဟာ့ဂီတ၏ လူမူ႔ေရးဆိုင္ရာရိုက္ခတ္မူ႔မ်ား

ဟစ္ေဟာ့ဂီတသည္ ေပၚေပါက္လာစက လူမ်ားယခုထင္ေနသကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္မူ႔ကို အသားေပးေသာ ဂီတအမ်ိဳးအစားမဟုတ္ခဲ့ေပ။ ထိုဂီတသည္ လူငယ္မ်ားလမ္းေပၚတြင္ ဂိုဏ္းအသင္းမ်ားအျဖစ္ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔တိုက္ခုိက္ေနမည့္အစား အကယဥ္ႃပိုင္ျခင္း စေသာ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏုပညာ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းမ်ားကို လူငယ္မ်ားပိုမိုစိတ္၀င္စားလာေစရန္ အားေပးခဲ့သည္။ Hip Hopနဲ႔ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္ေနေသာGraffiti Art ဆိုေသာ အႏုပညာ တစ္ရပ္လည္း ရွိပါသည္။

ဟစ္ေဟာ့ဂီတ၏ ကမ ၻာလုံးဆိုင္ရာရိုက္ခတ္မူ႔မ်ား

ဟစ္ေဟာ့ဂီတသည္ ဥေရာပ အာရွ ထိုမွတဆင့္ ကမ ၻာ့အေ႔ရွဖ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထိ ၊ေတာင္အေမရိက မွဘရာဇီး အစရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားအထိ လ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္သြားသည္။ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔သြားရာတြင္ ထိုႏိုင္ငံမွ ဂီတအလိုက္ အသံမ်ားႏွင့္ သီဆိုဟန္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲသြားတတ္သည္။ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းေနေသာ္လည္း မူရင္းပုံစံ old school အား ေဒသအလိုက္ျပန္လည္စမ္းသစ္ရာမွ ကြဲျပားေသာ ဟန္မ်ားေပၚလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဟစ္ေဟာ့ဂီတသည္ လူငယ္မ်ား သူတို႔၏ အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေဖၚျပသည့္ ဂီတအမ်ိဳးအစားလည္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ စတင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္စရိုက္မ်ားဖုံးလႊမ္းေနေသာ္လည္း လက္ခံရာႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ဟစ္ေဟာ့ ဂီတပညာရွင္မ်ားက သူတို႔ ႏိုင္ငံ၏ဓေလ့စရိုက္ႏွင့္ ညီေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဟစ္ေဟာ့ဂီတကို အဓိက ႃကိုက္ေသာ သူမ်ားမွာလည္း လူငယ္မ်ားအမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုဂီတႏွင့္ ယဥ္ေက်းမူ႔မ်ားသည္ ကမ ၻာလုံးဆိုင္ရာလူငယ္ ယဥ္ေက်းမူ႔တစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။

အဲလက္ထ႐ို-ဟစ္ေဟာ့ပ္ (Electro Hip-Hop)

ဟစ္ေဟာ့ပ္ဂီတ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပၚျပဴလာျဖစ္ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ တခုေလာက္ၾကာသည့္ အခါတြင္ ထိုဂီတ၏ ဘူမိနက္သန္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အေမရိကန္တြင္ပင္ ဟစ္ေဟာ့ပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ဳိးအေကြ႔၊ အေျပာင္းအလဲ တခု ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
အေမရိကန္တြင္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ Gangsta Rap, Down South ႏွင့္ Rap Core စသည့္ ဟစ္ေဟာ့ပ္ဂီတ မ်ဳိးကြဲမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း လူၾကိဳက္မ်ားသည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ မူရင္း ဟစ္ေဟာ့ပ္ ဂီတပံုသ႑ာန္မ်ားသည့္ နရီ၊ စည္းခ်က္၊ သီဆို၊ တီးခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားလာသည့္ ဟစ္ေဟာ့ပ္ ပံုသ႑ာန္သစ္တမ်ဳိးကို ပရိသတ္ ႏွစ္ၿခိဳက္လာၾကသည္။
ေနာက္ပိုင္း ဟစ္ေဟာ့ပ္ မ်ဳိးဆက္မ်ား လက္ခံအားေပးလာသည့္ ထိုဂီတကို အဲလက္ထ႐ို - ဟစ္ေဟာ့ပ္ (Electro Hip-Hop) သို႔မဟုတ္ အဲလက္ထ႐ိုေဟာ့ပ္ ElectroHop ဟုလည္း ေခၚသည္။
ဆူညံေပါက္ကြဲသည့္ ေရာ့ခ္သီခ်င္းတပုဒ္လို သီဆိုမႈမ်ိဳးျဖင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ေနာက္ခံဂီတ ျဖည့္စြက္မႈမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထားသည့္ ထိုဂီတမွာ အေမရိကန္တြင္ လြန္ခဲ့သည္ ဆယ္စုႏွစ္တခုေက်ာ္ ေလာက္ကတည္းက စတင္ သေႏၶတည္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုေလာက္ ေပၚျပဴလာ မျဖစ္ေသးေခ်။
အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ၏ ဟစ္ေဟာ့ပ္ ဆရာတဆူျဖစ္ေသာ ဒီေဂ်လြန္ဇို ဝီလ်ံ၏ Eve Ever After Dark ညကလပ္ စတင္တည္ေထာင္သည့္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ Electro Hop ဂီတ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ ဟစ္ေဟာ့ပ္ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက တညီတညြတ္ထဲ မွတ္္ခ်က္ျပဳထားသည္။
ဒီေဂ် လြန္ဇို ဝီလ်ံမွာ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ (west coast) ဟစ္ေဟာ့ပ္ ေလာကႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၾသဇာၾကီးမားသကဲ့သို႔့ သူ၏ Eve Ever After Dark ညကလပ္မွာလည္း Gangsta Rap ႏွင့္ Electro Hop ဂီတ စတင္ေပါက္ဖြားရာ ေရခံေျမခံမ်ားထဲမွ တခုျဖစ္သည္။
၁၉၇၉ ခုႏွစ္ေလာက္က စတင္ခဲ့သည့္ Electro Hop ဂီတမွာမူ Gansta Rap ႏွင့္ Rap Core မ်ားထဲသို႔ ပရိသတ္ထဲသို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္ရွိမသြားဘဲ ၅ ႏွစ္နီးပါးအၾကာတြင္ (၁၉၈၄ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ရၿပီး) ၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားထိ ထိုဂီတ အမ်ဳိးအစားမွာ အေမရိကန္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေလာကတြင္ပင္ ငုပ္ေကာင္ျဖစ္ေနခဲ့ရသည္။ Electro Hop ႏွင့္အၿပိဳင္ ေပၚလာသည့္ West Coast: Gangsta Rap ဂီတ အမ်ဳိးအစားမွာမူ Tupac Shakur, Dr Dre, Snoop Dogg စသည့္ ရက္ပ္အေက်ာ္အေမာ္မ်ား၏ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားေၾကာင့္ စင္တင္ေတးဂီတအျဖစ္ ပရိသတ္၏ အားေပးမႈကို ရရွိကာ စင္တင္ေတးဂီတ ျဖစ္ခဲ့သည္။
၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ Electro Hip Hop ဂီတမွာ အေမရိကန္ အေနာက္ဘက္ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ကမ္း႐ိုးတန္း ဖေလာ္ရီဒါႏွင့္ နယူးေယာက္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ တစြန္းတစ ျပန္ၾကားလာခဲ့ရသည္။ နာမည္ေက်ာ္ ဓာတ္ျပားတိုက္ၾကီးမ်ားမွ ျဖန္႔ခ်ိၿပီး အပ်ံစား စတူဒီယိုၾကီးမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည့္ အယ္(လ္)ဘမ္မ်ားျဖင့္ေတာ့ မဟုတ္ေသးေခ်။ တေက်ာ့ျပန္ ထိုးေဖာက္ဖို႔ အားယူေနရစဥ္အတြင္း အေပါစားညကလပ္အခ်ဳိ႕က ဖြင့္လွစ္သည့္ ေျမေအာက္ ေတးအယ္(လ္)ဘမ္ (Underground Album) မ်ား အျဖစ္သာ နားဆင္ႏိုင္ေပသည္။
ဆူဆူညံညံရွိလွေသာ အသံ၊ အားပါလွေသာ အျပင္းစား ဘိ (beat)၊ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ထားေသာ တီးကြက္ (Melody) မ်ားက Rap ႏွင့္ Meatal ကို ေပါင္းစပ္ထားသည့္ Nu Metal ဂီတႏွင့္ ဆင္ဆင္တူေသာ္လည္း Electro Dance ဂီတ စတိုင္လ္ကို ေပါင္းစပ္ထားႏိုင္မႈက Electro Hop ၏ ထူးျခားေသာ ၾကန္အင္လကၡဏာ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ေမြးစားဂီတ (Adopted Music) ဟု တခ်ဳိ႕က ေခၚၾကသလိုပင္ တစတစ လူၾကိဳက္မ်ားလာသည့္ ထိုဂီတမွာ Hip Hop, Rock, Jazz, R&B စသည့္ ဂီတမ်ားကဲ့သို႔ တန္းဝင္ေပၚျပဳလာ မျဖစ္ေသးေသာ္လည္း ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ နာမည္ေက်ာ္ ရက္ပ္ဆရာမ်ား၏ မ်က္ေစ့က်စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ (ဤေနရာတြင္ တခုေျပာလိုသည္မွာ အေမရိကန္တြင္လည္း ဂီတသစ္တမ်ဳိး လူၾကိဳက္မ်ားလာသည္ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ အဆိုေတာ္မ်ားက မိမိ၏ ပင္ကိုယ္လိုင္းမွ အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲ သီဆိုမႈမ်ား ရွိသည္)။
Electro Hop ဂီတမွာ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခမွ စတင္သေႏၶတည္ခဲ့ေသာ္လည္း အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခမွတဖန္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့ရသည္။ အမ်ားစုကမူ Electro Hop မွာ ေရွး႐ိုးဟစ္ေဟာ့ပ္ (Old School) မွ ေခတ္သစ္ ဟစ္ေဟာ့ပ္ (New School) သို႔ အီေဗာ္လူးရွင္း ျဖစ္လာပံုကို ထင္ဟပ္ျပသႏိုင္မႈဟု ယူဆသည္။
အခ်ဳိ႕ ကရက္ပ္ အဆိုေတာ္မ်ားကမူ Electro Hop မွာ Hip Hop မွ ခြဲျဖာလာေသာ အကိုင္းအခက္ တခုသာျဖစ္ၿပီး ထိုသူတို႔မွာ ထိုဂီတကို သီျခားဂီတ သို႔မဟုတ္ ဟစ္ေဟာ့ပ္၏ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာေသာ ျဖစ္စဥ္တခုဟု မွတ္ယူျခင္း မျပဳၾကေပ။
၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ N.W.A အဖြဲ႔ Egyptian Lover ႏွင့္ Pit Bull တို႔က Electro Hop ဂီတကို ၎တို႔၏ အယ္(လ္)ဘမ္မ်ားတြင္ ပါဝင္္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ လူၾကိဳက္မ်ားလာခဲ့သည္။
ဟစ္ေဟာ့ပ္ဂီတ၏ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေသာ ဂီတသစ္တခုျဖစ္သည့္ Electro Hop ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္တြင္ ထင္ရွားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အဆိုေတာ္မွာ Black Eyed Peas, Kanye West , World Class Wreckin Cru, Flo Rida, LMFAO ႏွင့္ DJ Laz တို႔ ျဖစ္သည္။
ထင္ရွားသည့္ Electro Hop သီခ်င္းမ်ားမွာ နာမည္ေက်ာ္ ရက္ပ္ အဆိုေတာ္ ဖလို ႐ိုက္ဒါ (Flo Rida) ၏ ပြဲဦးထြက္ အယ္(လ္)ဘမ္ထဲမွ Port of Miami ထဲမွ နာမည္ေက်ာ္ Low အမည္ရွိ သီခ်င္းမွာ Electro Hop သီခ်င္းျဖစ္သည္။
ယခုႏွစ္ အေကာင္းဆံုးေတးဂီတ ဖန္တီးမႈဆုအပါအဝင္ ေအာ္စကာ႐ုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆုမ်ား ရရွိခဲ့သည့္ Slumdog Millionaire ဇာတ္ကား၏ ဇာတ္ဝင္ေတး သီခ်င္းျဖစ္သည့္ M.I.A သီဆိုထားေသာ Paper Plane သီခ်င္းမွာ Electro Hop သီခ်င္းအမ်ဳိးအစားပင္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ အဆိုေတာ္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္၏ ေနာက္ဆံုးထြက္ အယ္(လ္)ဘမ္ထဲမွ အဲဗားေဂၚလီအမည္ရွိ သီခ်င္းမွာ အေမရိကန္ ဟစ္ေဟာ့ပ္အဖြဲ႔တခုျဖစ္သည့္ Three 6 Mafia အဖြဲ ့မွ Pop That Body အမည္ရွိ Electro Hop သီခ်င္းတပုဒ္ ျဖစ္သည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္မူ Electro Hop သည္ အေမရိကန္တြင္သာမက ကမာၻတလႊားတြင္ပါ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ ဂီတျဖစ္ေနသည္။ နာမည္ေက်ာ္ ဟစ္ေဟာ့ပ္ အဆိုေတာ္ အခ်ဳိ႕မွာလည္း Electro Hop သီခ်င္းမ်ားကို ၎တို႔ အယ္(လ္)ဘမ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသီဆိုၾကသည္။
ယခုႏွစ္အတြင္း ထြက္ရွိသည့္ Black Eyed Peas အဖြဲ႔၏ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ Boom Boom Pow အမည္ရွိ သီခ်င္းမွာလည္း Electro Hop သီခ်င္းတပုဒ္ ျဖစ္သည္။

Wednesday, December 21, 2011

ကမာရြတ္ျမဳိ႕နယ္ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းႏွင့္ ၿပည္လမ္းေထာင့္ရွိ အမ်ားသုံးသန္႔စင္ခန္းအတြင္း ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ျပီး တစ္ဦးအျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရရွိ

bomb1
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ လွည္းတန္းလမ္းဆံုအနီး ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၀န္းအတြင္းရွိ အမ်ားသံုးအိမ္သာတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာအား ေတြ႔ရစဥ္
ကမာရြတ္ျမဳိ႕နယ္ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းႏွင့္ ၿပည္လမ္းေထာင့္ရွိ တကၠသုိလ္ရိပ္သာ၀န္းႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းရွိေသာ ပန္းျခံငယ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အမ်ားသုံးသန္႔စင္ခန္း၌ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ အဆုိပါသန္႔စင္ခန္း၏ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ပြဲခ်င္းျပီး ေသဆုံးခဲ့ျပီး ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွာ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး သန္႔စင္ခန္း ၀န္ထမ္းၿဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာျမဳိ႕နယ္ေန ေဒၚျမတ္သန္းရီ အသက္ ၄၂ ႏွစ္မွာ မ်က္ႏွာစုတ္ျပဲ၊ ဦးေႏွာက္ပြင့္၊ ၀ဲလက္ေကာက္၀တ္မွျပတ္ထြက္၊ ယာ ဘက္လက္တစ္ေထာင္ဆစ္မွ ၿပတ္ထြက္စသည့္ဒဏ္ရာမ်ားရကာ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မခင္ျမတ္ႏြယ္ အသက္ ၂၄ ႏွစ၊္ တုိက္ (၂) ၊အခန္း (၁၂) ဟံသာ၀တီ စည္ပင္ရိပ္သာေနသူမွာ ယာလက္ေကာက္၀တ္၊ ယာမ်က္ခုံး စုတ္ၿပဲဒဏ္ရာႏွင့္ ပါးစပ္ေသြးထြက္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
bomb2
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ လွည္းတန္းလမ္းဆံုအနီး ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၀န္းအတြင္းရွိ အမ်ားသံုးအိမ္သာတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာအား ေတြ႔ရစဥ္
ရန္ကုန္တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက "ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စစ္ေဆးခ်က္အရ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီေလာက္မွာ အသက္ ၂၂ အရြယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းရတဲ့ ကုလားဆင္လူငယ္တစ္ဦးက အဲဒီ သန္႔စင္ခန္းထဲကုိ ၀င္လာျပီးေတာ့ အေပါ့သြားတယ္။ ျပီးေတာ့ သူကပါလာတဲ့အိတ္ကုိ ဒီမွာခဏအပ္ထားမယ္။ တည္းခုိခန္းစုံစမ္းဖုိ႔ သြားအုံးမယ္ဆုိျပီး ထားသြားခဲ့တာပါ။ အခု တရားခံလုိ႔ ယူဆရတဲ့ အဲဒီသူကုိ အၿမန္ဆုံးဖမ္းမိဖုိ႔ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါျပီ "ဟု ဗုံးကြဲခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ သန္႔စင္ခန္း၏ အလယ္ေလွ်ာက္လမ္းတြင္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ေပါက္ကြဲမႈမရွိေသးသည့္ ဗုံးတစ္လုံးကုိလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ BE တပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မုိင္းအတက္ကုိ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေပါက္ကြဲခဲ့သည့္ ဗုံးအမ်ဳိးအစားမွာ C4 အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
bomb3
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ လွည္းတန္းလမ္းဆံုအနီး ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၀န္းအတြင္းရွိ အမ်ားသံုးအိမ္သာတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာအား ေတြ႔ရစဥ္
ဗုံးေပါက္ကြဲသည္႔ျဖစ္စဥ္ကုိ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အနီးနားရွိ အေနာ္ရထာကြန္ဒုိအိမ္ယာတြင္ ေနထုိင္သူတစ္ဦးကလည္း "ကြၽန္ေတာ္က အဲဒီအခ်ိန္က ေရေသာက္ေနတုန္း ၀ုန္းဆုိျပီးေတာ့ အသံအက်ယ္ၾကီး ၾကားလုိက္ရေတာ့ ၀ရံတာကေန ၾကည့္လုိက္တဲ့ အခါမွာ အဲဒီပန္းျခံထဲမွာရွိတဲ့ သန္႔ စင္ခန္းက အလူမီနီယမ္ေတြနဲ႔ အပုိင္း အစေတြက အုန္းပင္ကုိ ေက်ာ္ျပီးလႊင့္စင္သြားတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ နဲ႔ သြားၾကည့္ေတာ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ ဦးကုိ ေဆးရုံကုိ ပုိ႔ဖုိ႔ေဆာင္ရြက္ေန တာေတြ႕ရတယ္။ သန္႔စင္ခန္းအေရွ႕ က လမ္းမေပၚမွာ ျပတ္သြားတဲ့ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြကုိလည္း ေတြ႕ရပါတယ္ " ဟု ၄င္း၏ျမင္ေတြ႕ ရမႈအေပၚ ျပန္ေျပာျပခဲ့သည္။
အဆုိပါျဖစ္စဥ္ကုိ ကမာရြတ္ ျမဳိ႕နယ္ရဲစခန္း (ပ) ၄၀၀ /၂၀၁၁၊ ေပါက္ကြဲ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၊ ကမာ  ရြတ္ျမဳိ႕နယ္ရဲစခန္း (ပ)၄၀၁/၂၀၁၁ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂/၃၀၇/ ၃၂၆ တုိ႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားျပီး တရားခံ အား ဖမ္းဆီးရမိရန္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သမီးေမေမကို လူဆိုးေတြ သတ္သြားတယ္

လွည္းတန္းတြင္ ဗံုးကြဲသည္ဟု ၾကားရခ်င္း၌ က်ေနာ့္ရင္ထဲ ေျဗာင္းဆန္သြားမိပါသည္။
ၿပီးေတာ့ ခ်က္ခ်င္း ေသြးေတြဆူပြက္၊ ဘာကိုမွ မျမင္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္သြားမိသည္။

ယုတ္မာလိုက္ၾကတာ၊ ယုတ္မာၾကျပန္ၿပီ။ စိတ္ထဲတြင္ အခါခါ ေရရြတ္မိ၏။
ေဒါသလည္း ထြက္သည္။ ထိုေဒါသအား ေပါက္ကြဲခြင့္လည္း မရပါေသာေၾကာင့္ ေယာက္်ားတန္မဲ့ ငိုခ်င္သလိုလိုပင္ျဖစ္သြားမိ၏။

ေသတာက တစ္ေယာက္၊ ဒါဏ္ရာျပင္းတာက တစ္ေယာက္တဲ့။ မိန္းေလးေတြ ... တဲ့။ သတင္းေတြက ဆက္တိုက္ဆိုသလို လာ၏။
မီဒီယာမ်ား တာ၀န္ေက်ၾကပါေပသည္။ အခေၾကးေငြ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မရပါဘဲလ်က္ ဗံုးကြဲမႈသတင္းေတြကို တဖ်ပ္ဖ်ပ္ ဆက္ကာဆက္ကာ တင္ေပးေန၏။
ဖတ္ရင္း ဖတ္ရင္း သတင္းက ပိုစံုလာသလိုရွိသည္။ ထိုစဥ္မွာပင္ က်ေနာ့္ရင္ထဲ ထိတ္လန္႔မႈတစ္ခု ႀကီးစိုးလာခဲ့ေလ၏။
ဒီသတင္းရဲ႕ အေရးႀကီးဆံုးအပိုင္းကို သိမွ သိရပါမည္ေလာ။
သတင္းတစ္ခုမွာ ဘယ္ဟာ အေရးႀကီးသလဲဟု က်ေနာ္က ခြဲျခားေနျခင္းမဟုတ္ပါ။
သို႔ေသာ္ က်ေနာ္သိလိုလွသည့္ အေရးႀကီးဆံုး အပိုင္းမွာ ဒီကိစၥလုပ္သူ (တကယ့္) လက္သည္တရားခံ ဘယ္သူနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
ထို တကယ့္လက္သည္အား အမ်ားေရွ႕ေမွာက္ဆြဲထုတ္ျခင္းကို ျမင္ရလိုပါသည္။
အမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ တိက်ခိုင္မာစြာ စစ္ေဆး၍၊ အမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒါဏ္ကို တိက်ခိုင္မာစြာ ေပးေစ့ခ်င္ပါသည္။

အၿငိွဳးထားတတ္သူဟု မထင္ေစ့လိုပါ။ သို႔ေသာ္ အျပစ္ျပဳသူအား ခြင့္မလႊတ္တတ္သည္မွာ က်ေနာ္စိတ္ရင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယခုကိစၥ ဗံုးခြဲသူကိုလည္း ဘာလုပ္ခ်င္ပါသနည္း။
အမ်ားေရွ႕ေမွာက္ တရားခြင္တြင္ တည့္တည့္ႀကီး စိုက္ၾကည့္ခြင့္ရခ်င္ပါသည္။

မင္း ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုလုပ္ရသလဲ?
မင္း ဘာေၾကာင့္ ဒါေလာက္ ေအာက္တန္းက်ရသလဲ?
မင္းကို ေစခိုင္းတာ ဘယ္သူေတြလဲ?
မင္းကေကာ ခိုင္းတိုင္းလုပ္ရေအာင္ လူ႔အသိဥာဏ္ မရွိေတာ့ဘူးလား?
ဘာကိုေၾကာက္လုိ႔ လုပ္တာလဲ? ဘာကို ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးလုပ္တာလဲ?
ဒီလို လုပ္ရပ္နဲ႔ မင္းျပန္ရမယ့္ဟာ တန္ရဲ႕လား?
မင္းတစ္ဘ၀လံုး ဒီလုပ္ရပ္အမည္းစက္ကို စိတ္စႏိုးစေႏွာင့္လံုး၀မျဖစ္ဘဲ ဆက္အသက္ရွင္ေနႏုိင္မလား?
စသျဖင့္ ထိုတရားခံအား (အခြင့္ရလွ်င္) ေမးခ်င္ေသာ စကားလံုးမ်ားစြာရွိပါသည္။
သို႔ေသာ္ က်ေနာ္ မေမးေတာ့ပါ။ ထိုေမးခြန္းေတြ အားလံုးပါ၀င္ေနမည့္ မ်က္လံုးအၾကည့္တစ္ခုသည္ပင္ လံုေလာက္လိမ့္မည္ ထင္၏။

အကယ္၍ တရားခံကိုသာ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္ တရားခြင္ တင္ခြင့္ရခဲ့ပါလွ်င္ အားလံုး၀ိုင္းၾကည့္ၾကမည့္ မ်က္လံုးအၾကည့္မ်ားႏွင့္ပင္
ထိုသူ ... ရွက္တတ္လွ်င္ လဲေသသြားေလာက္ပါလိမ့္မည္။
မရွက္တတ္လွ်င္လည္း သူ႔တစ္ဘ၀လံုး ေျခာက္လွန္႔ေနေပေတာ့မည္ ... ဟု က်ေနာ္ယံုၾကည္ပါသည္။

ဗံုးကြဲမႈသတင္းမ်ားက ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္တိုက္လာေန၏။
အစက ၁၈ႏွစ္အရြယ္ မိန္းမငယာ္ကေလးတစ္ဦးေသ။ တစ္ဦးဒါဏ္ရာရသည္ ... တဲ့။
`ဟာ အရြယ္ငယ္ငယ္ကေလးေတြ´ ဟု စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာ ျဖစ္မိသည္။

ေနာက္ေတာ့ သတင္းထပ္လာ၏။
ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားသူမွာ သန္႔စင္ခန္း ၀န္ထမ္း မျမစမ္းရည္ အသက္ ၃၀ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူမွာ သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္း မခင္ျမတ္ႏြယ္ အသက္ ၂၄ နွစ္ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။
... တဲ့။

သန္႔စင္ခန္း ၀န္ထမ္းေလးေတြ ဆိုပဲ။
သူတို႔ခမ်ာ လခမွ ဘယ္ေလာက္ရၾကရွာေလမလဲ?
ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းကေလးေတြျဖစ္၍ ဘယ္လိုမွ ၾကြယ္ပိုးၾကြယ္၀ရွိၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္မွန္း အတိအက် ခန္႔မွန္းလို႔ရပါသည္။
အလုပ္က မျမင့္မားေသာျငား ရိုးသားသန္႔စင္ေသာ အလုပ္ကို မြန္ျမတ္ျဖဴစင္စြာ လုပ္ကိုင္ၾကသူကေလးမ်ား။
သူတို႔မွာ မွီခိုေနေသာ မိသားစုေတြမ်ားရွိလိမ့္မလား?
တကယ္လို႔ရွိေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီမိသားစုေတြအေနနဲ႔ ေနာင္ဘယ္လိုမ်ား ဆက္ၿပီးရပ္တည္သြားၾကမွာပါလိမ့္မလဲ?

ယခုပင္လွ်င္ အခြန္အခ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး (ရထားခ)၊ မီတာခေတြ ေစ်းတက္ေတာ့မည့္အေၾကာင္း သတင္းေတြၾကားရ၏။
ဒီလိုအခ်ိန္မွာ အိမ္၏၀င္ေငြကို အဓိကရွာေဖြေပးေနသူ ေသဆံုးသြားလို႔ကေတာ့ က်န္ရစ္သူေတြအဖို႔ ပဋာေျမလူးရမယ့္ ကိန္းေပပဲ။

ႏိုင္ငံျခားေတြမွာေတာ့ အလုပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း ေသဆံုးသြားရွာသူဆိုလွ်င္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေတြ တနင့္တပိုးရသည္ဟု ၾကားဘူးပါ၏။
ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြကိုေကာ ေပးေလ့ရွိသလား က်ေနာ္ေသခ်ာ မသိ။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ယခု ေသဆံုးသြားရွာေသာ ၀န္းထမ္းမေလးႏွင့္ ဒါဏ္ရာရသူမွာလည္း သူ႔အလုပ္တာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းပါပဲ။
အကယ္၍ တာ၀န္မသိပဲ အျပင္သာ ေလွ်ာက္သြားေနမည္ဆိုလွ်င္ ဒီလို ကံဆိုးမႈမ်ဳိးႏွင့္ သူတို႔ရင္ဆိုင္တိုးေကာင္းမွ တိုးရေပလိမ့္မည္။
သည္ အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္းဆိုတာ အစိုးရပိုင္ဆိုလွ်င္ ပင္စင္ေတာ့ ရလိမ့္မည္ ထင္၏။ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုလွ်င္ေရာ ...။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကံဆိုးရွာေသာ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းေလးမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈတစ္ခုခုေတာ့ ျပဳသင့္သည္ဟု ထင္မိပါသည္။

ခံစားခ်က္ေတြကေတာ့ တကယ့္ကို ေျဗာင္းဆန္ေနျခင္းပါ။
ေသဆံုးသြားသူအတြက္ စိတ္မေကာင္းတာေရာ။
က်န္ရစ္မည့္ မိသားစုအတြက္ စာနာပူပန္မိတာေရာ။
လုပ္သြားသည့္ လူမဆန္ေသာ လက္သည္အတြက္ ေဒါသျဖစ္မိတာေရာ။
အားလံုးေရာျပြန္းကာ လူက ဘာအေတြးကိုမွ ဖမ္းယူဆုပ္လို႔ မရခ်င္ေတာ့။

စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ေတာင္စဥ္ေရမရ ေလွ်ာက္ေတြးမိသည္။
တစ္ခ်ဳိ႕လူမ်ား အေပါ့စြန္႔သြားေလ့ရွိေသာ နံရံမ်ားတြင္ ေရးေလ့ရွိသည့္ စာတမ္းတစ္ခုရွိ၏။
`ဤေနရာတြင္ ေခြးမ်ားသာ ေသးေပါက္ၾကသည္´ ဟု ေရးတတ္သည္။
ထိုစာတမ္းမ်ဳိးမွီးကာ ဗံုးေဖာက္တတ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ..
`ဤေနရာတြင္ ေခြးေတာင္မွ အျပစ္မဲ့ျပည္သူကို ဗံုးမခြဲ။
ဗံုးခြဲသူမွာ ေခြးထက္ေအာက္တန္းက်သူမ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္။´
ဟု ေရးထားရင္ ေကာင္းမလား။
ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူက ဘယ္ေနရာ လာခြဲမလဲဆိုတာ ႀကိဳမသိႏိုင္ေတာ့ခက္တာပဲ။
ေသခ်ာသည္ကေတာ့ ဤသို႔ ဗံုးခြဲသူ ဆိုသည္မွာ သရဲေဘာေၾကာင္သူမ်ားသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ... ဗံုးခြဲေၾကာင္းသတင္းၾကားၿပီးခ်င္းတြင္

ဘယ္အဖြဲ႕က ခြဲခြဲ၊ ဘယ္သူ ခြဲခြဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ခြဲခြဲ
လူမဆန္ေသာလုပ္ရပ္၊ သူရဲေဘာေၾကာင္ေသာ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ရပ္ဟု
ျပင္းထန္ အထင္ေသးစြာ ရွဳံ႕ခ် ကန္႔ကြက္ပါသည္။
ဘာရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေနသနည္း? ဘာကို ဦးတည္ေနသနည္း?
ဘယ္လိုတြက္တြက္ ဘာမွအက်ဳိးမရွိေသာ လုပ္ရပ္သာျဖစ္သည္။
အင္မတန္ ေအာက္တန္းက်ေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ျပဳမူျခင္းသာျဖစ္သည္။
... ဟု က်ေနာ္ေရးမိျခင္းပင္။

ထိုစဥ္မွာပင္ ... တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ က်ေနာ့္နားထဲ အသံေလးတစ္သံကို ၾကားေယာင္လာမိ၏။
သမီးေမေမကို လူဆိုးေတြ သတ္သြားတယ္ .... ဟု ၀မ္းပမ္းတနည္း ေရရြတ္လိုက္ေသာ အသံ။
လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ပတ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလးကမွ က်ေနာ္ၾကားမိခဲ့ျခင္းပါ။

က်ေနာ့္အသိတစ္ေယာက္၏ အလွဴတစ္ခုသို႔ သြားရင္း ၾကားခဲ့ရျခင္းျဖစ္၏။
လူရင္းေတြခ်ည္းမို႔ အဲဒီအလွဴမွာ က်ေနာ္တို႔ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိလွပါသည္။
ထိုလွဴတြင္ ခ်စ္စရာအင္မတန္ေကာင္းေသာ ကေလးမေလးတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕၏။
ပါးေဖာင္းေဖာင္းေလးေတြက နီျမန္းလ်က္။ က်စ္ဆံၿမီးတိုႏွံ႔ႏွံ႕ေလးႏွစ္ဘက္ကို ဘယ္ညာခြဲျဖာခ်ထား၏။
တစ္ေယာက္တည္း။ က်ေနာ္ထိုင္ရာ စားပြဲမွာ လာစားေနသည္။ ရွိလွမွ ေလး ငါးႏွစ္ေလာက္ပါ။
အလွဴေပးသူ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းအိမ္တြင္ ကေလးငယ္ မရွိေၾကာင္း က်ေနာ္သိသည္။
မုန္႔ဟင္းခါးကို ကိုယ့္ဖာသာ ခပ္စားရင္း ပါးစပ္မ်ားေပပြေနေသာ ကေလးငယ္ကို ရယ္ခ်င္စိတ္ႏွင့္ ခ်စ္စႏိုးၾကည့္ရင္း စပ္စုမိ၏။

`သမီး မိဘေတြေရာ၊ သမီး´ ဆိုေသာ္
`ေဖေဖႀကီးက ေနာက္ဘက္မွာ ပန္းကန္ေတြ ေဆးေနတယ္´
တဲ့။ ၾကည့္ရတာ ဒီအလွဴမွာ ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးဖို႔ ေခၚထားေသာ သူတစ္ဦးဦး၏ သမီးငယ္ျဖစ္ေပမည္။
`သမီးေမေမကေရာ ေနာက္ဘက္မွာပဲလား´
ကေလးငယ္က ေခါင္းခါ၏။ က်ေနာ္ ထပ္ေမးမိျပန္သည္။
`ေႀသာ္ ပါမလာဘူးလား သမီး´
`ေမေမ မရွိဘူး ဦးဦး´ ကေလးမေလးက တိုးတိုးေလး ေျပာသည္။
က်ေနာ္ ေခါင္းကို ငဲ့ကာနားေထာင္မိစဥ္ ေနာက္တစ္ခြန္းထပ္ေျပာျပန္၏။
... `သမီးေမေမကို လူဆိုးေတြသတ္သြားတယ္´
ထိုစကားက ပို၍တိုးပါသည္။ သို႔ေသာ္ နားစိုက္ေထာင္မိတာဆိုေတာ့ တိတိပပ က်ေနာ္ၾကားလိုက္မိ၏။
ၾကားၾကားခ်င္းပင္ ရင္ထဲ လိႈက္ကနဲျဖစ္သြားသည္။
ေျပာၿပီးခ်င္းပင္ ကေလးမကေလးက ေခါင္းငံု႕သြားသည္။

ခုနက ေတာက္ပေသာ မ်က္၀န္းေလးမ်ားတြင္ မ်က္ရည္မ်ား စြတ္စိုေနေလမလား။
ကေလး၏ စကားသံေနာက္ဆံုးတြင္ အဖ်ားခပ္ တုန္ယင္သြားျခင္းကိုေတာ့ က်ေနာ္သတိျပဳမိလိုက္ပါသည္။
သူ ဘာမွ ဆက္မေျပာေတာ့။ ဆက္မေျပာႏိုင္ေတာ့တာလည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ေအးစက္တင္းမာေသာ ေလာကႀကီးကို အမိမဲ့ဘ၀ႏွင့္ ဘယ္လိုမ်ား ဒီကေလးျဖတ္သန္းေနရပါသနည္း။ ေနာက္ ဆက္ၿပီး ဘယ္လိုမ်ားျဖတ္သန္းရဦးပါမည္နည္း။
က်ေနာ္လည္း ထပ္မေမးႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေငါင္၍ ေငးၾကည့္ေနမိပါသည္။
လူႀကီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ရွိေနေသာ စားပြဲ၀ိုင္းတြင္ တိတ္ဆိတ္ျခင္းက လႊမ္းမိုး၍ သြား၏။

ထိုစဥ္မွာပင္ တိုက္ဆိုင္သည္ဟု ေျပာရမလား? ရက္စက္လြန္းေသာ တိုက္ဆိုင္မႈပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
မိသားစု တစ္စု ၀င္လာ၏။
အေဖရယ္ အေမရယ္ သမီးေလးတစ္ေယာက္ရယ္။
အေဖနဲ႔ အေမက ေဘးတစ္ဘက္တစ္ခ်က္ဆီက။ သမီးေလးက အလည္ေခါင္က။
သမီးေလးကို လက္ခ်င္းတြဲလို႔ ၿခံရံလို။
ကေလးက ဖေအႏွင့္ မေအ၏မ်က္ႏွာ တစ္လွည့္စီၾကည့္ကာ ရယ္ၿပံဳး၍ လာသည္။
က်ေနာ္တို႔နား ျဖတ္ေက်ာ္သြားေသာ္ ခိုးခိုးခစ္ခစ္ရယ္သံလြင္လြင္ကို ၾကားရ၏

က်ေနာ္ႏွင့္ တစ္၀ိုင္းတည္းအတူထိုင္ေနေသာ မိတဆိုး ကေလးမေလးက တစ္ခ်က္လွမ္းၾကည့္ကာ ဖ်ပ္ကနဲမ်က္လႊာျပန္ခ်သြားသည္။
ဒီတစ္ခါေတာ့ က်ေနာ္ ေသခ်ာသိလိုက္ပါသည္။ သူ႔မ်က္၀န္းမ်ားတြင္ မ်က္ရည္မ်ား ဆို႕၍ေနၾကေလ၏။
ၿပီးေတာ့ သူ႔မ်က္ႏွာကေလး ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ေမာ့မလာေတာ့ပါ။
က်ေနာ္သည္လည္း သူ႔ကို ဆက္မၾကည့္ေနႏိုင္ေတာ့။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က်ေနာ္လည္း မ်က္ရည္၀ဲလာေသာၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္မွ သိရပါသည္။ ထိုကေလးမေလး၏ မိခင္သည္လည္း တစ္ခ်ိန္က ဗံုးကြဲမႈတစ္ခုမွာ ေသဆံုးခဲ့ရတာတဲ့။
ကေလးက လည္၀ယ္ေတာ့ သူ႔ကို ဘယ္လိုညာညာ အမွန္တိုင္းသိျမင္ေန၏။
`သမီးအေမကို လူဆိုးေတြ သတ္သြားတယ္´
ထိုစကားကို ေမးသူရွိတိုင္း ေျပာျပတတ္သည္။
သို႔ေသာ္ ထိုစကားေျပာၿပီးတိုင္း သူမခမ်ာ ရပ္တန္႔လိုက္ရၿမဲ။
လူဆိုးေတြက ဘယ္သူလဲ? ကေလးမေလး မသိ။
ဘာေၾကာင့္ သတ္တာလဲ? ကေလးမေလး မသိ။
ဒီလိုရက္ရက္စက္စက္လုပ္ရေအာင္ သူမအေမမွာ ဘာအျပစ္မ်ားရွိရွာလို႔လဲ? ကေလးမေလး မသိ။

သူမ ေသခ်ာသိသည္ကေတာ့ ...
မိဘႏွစ္ပါး လက္ကို တစ္ဘက္တစ္ခ်က္ကိုင္စြဲကာ လံုၿခံဳေႏြးေထြးစြာ သြားလာခြင့္၊
မိဘႏွစ္ပါး၏ မ်က္ႏွာကို ၾကည္ႏူးစြာ ေမာ့ၾကည့္ရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕စြာ ရယ္ေမာခြင့္ကို
ဒီတစ္သက္ သူမ မရႏိုင္ေတာ့ျခင္းသာပဲ ျဖစ္ေလသည္။

(ယခု ေသဆံုးသြားရရွာေသာ အျပစ္မဲ့ သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္းမေလးတြင္ေရာ အိမ္ေထာင္ရွိေနသလား? သမီးကေလးရွိေနမလား? က်ေနာ္မသိပါ။
သမီးအေမကို လူဆိုးေတြ သတ္သြားတယ္ဟူေသာ စကားသံမ်ဳိးေတာ့ ေနာက္ထပ္ မၾကားလိုေတာ့တာ အေသအခ်ာပဲျဖစ္ပါသည္။
မၾကားခ်င္တာ မဟုတ္ပါ။ မၾကား၀့ံျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ယခုေသဆံုးသြားရွာသူမွာ မိသားစုေတာ့ ရွိေနမွာေပါ့။
သမီး မမကို လူဆိုးေတြသတ္သြားတယ္။ သမီး ေဒၚေဒၚကို လူဆိုးေတြသတ္သြားတယ္ ... လို႔မ်ား ျမည္တမ္းေနၾကမလား?
အေမ့ သမီးကို လူဆိုးေတြသတ္သြားတယ္ကြယ္လို႔မ်ား တုန္တုန္ရီရီ မ်က္ရည္တစမ္းစမ္းျဖင့္ ေရရြတ္သံၾကားရေလမလား?

လွည္းတန္းလမ္းဆံုမွ ဗံုးေပါက္ကြဲသံတစ္ခုသည္ က်ေနာ္တို႔ ႏွလံုးသားအားလံုးကို ထုႏွက္ဖိဆီးေနေတာ့မည္ ျဖစ္ပါေလေတာ့သည္။)

သြန္းေနစိုး Thorn Nay Soe (Facebook)

Tuesday, December 20, 2011

ျပည္သူခ်စ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ ဘ၀မွတ္တမ္း
ျမန္မာျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး၏ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ့အား အထူးဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ အတၳဳပၸတၱိအား အေျခခံ၍ အမည္မသိ စာေရးသူတစ္ဦးကေန ျပန္လည္ခံစား ေဖၚက်ဴးေရးသားထားမွဳကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ ဘ၀ျဖတ္သန္းမွဳ ဓါတ္ပုံမ်ားျဖင့္ တြဲဘက္ကာ ေဖၚျပအပ္ပါသည္။

ျပည္သူခ်စ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ ဘ၀မွတ္တမ္း။

ေက်းငွက္သံေလးေတြ စုိးစီစုိးစီနဲ႔ အရုဏ္ဦးက စတင္အသက္၀င္လာခဲ႔ျပီ။
ငါ႔မ်က္လုံးကုိ ျဖည္းညင္းစြာ ဖြင္႔ဟလုိ႔ မ်က္ႏွာၾကက္ကုိ ေမာ႔ၾကည္႔မိတယ္၊
ေဩာ္ .... ဒီေန႔ ငါ႔ေမြးေန႔ပဲေလ (ဇြန္လ ၁၉ ၇က္) ....

ငါ ဘာလုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲ၊
ငါ႔ ေဘးနားမွာ ငါ႔ကုိ ခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ ေဖေဖ မရွိေတာ႔တာလည္း ၾကာပါျပီ၊
ငါ႔ကုိ သြန္သင္ဆုံးမေပးတတ္တဲ ငါ႔ ေမေမ မ်က္ကြယ္ျပဳသြားခဲ႔တာလည္း (၁၉) ႏွစ္ေတာင္ ရွိေရာ႔ေပါ႔။
ငါ႔ကုိ အနစ္နာခံ အလုိလုိက္တတ္တဲ႔ ငါ႔ခင္ပြန္းလည္း မရွိရွာေတာ႔ဘူး၊
ငါသိပ္ခ်စ္တဲ႔ ငါ႔သားႏွစ္ေယာက္လည္း ငါနဲ႔ ေ၀းကြာခဲ႔တာ ႏွစ္ေပါင္း မနည္းေတာ႔ဘူး၊
ငါ႔ေမြးေန႔မွာ ငါ႔ရဲ ႔ အရင္းႏွီးဆုံး ေသြးသားရင္းခ်ာေတြကို ငါ႔နားမွာ ရွိေစခ်င္လုိက္တာ။

ငါလည္း ေသြးနဲ႔ကုိယ္သားနဲ႔ကုိယ္ပဲေလ၊
ငါ႔စိတ္ဓာတ္ကုိ မာေက်ာတည္ျငိမ္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ခဲ႔ေပမယ္႔လည္း
အခြင္႔သာရင္ေတာ႔ ငါ႔သားေလးႏွစ္ေယာက္ကုိ ငါ႔နားမွာ ရွိေစခ်င္လုိက္တာ၊
အေမ႔ရင္ေတြနာလုိက္တာ သားတုိ႔ရယ္၊ ဘယ္ေတာ႔မ်ားမွ အခြင္႔သာမွာလည္းဟင္ ...

တကယ္ေတာ႔ ဒီလုိေန႔မ်ိဳးဟာ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔တစ္ခုပါ၊
လူတုိင္းဟာ သူတုိ႔ေမြးေန႔ကုိ တန္ဖုိးထား အမွတ္ရေနျပီး အထူးတလည္ က်င္းပတတ္ၾကတာပဲ၊
ငါလည္း ငါ႔ေမြးေန႔ေပါင္းမ်ားစြာကုိ က်င္းပခဲ႔ဖူးတာေပါ႔။

အိႏၵိယမွာ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ေမေမနဲ႔ အတူတူ၊ ေအာက္စဖုိ႔မွာ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူတူ၊
အေမရိကန္မွာ ငါ႔ရဲ႔ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း မသန္းေအးတုိ႔နဲ႔ အတူတူ၊
ဘူတန္မွာ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ခင္ပြန္းနဲ႔အတူတူ၊
အဂၤလန္မွာ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔မိသားစုနဲ႔အတူတူ။

အုိ ...
ငါသိပ္လြမ္းတယ္ သိလား ...
ဒါေတြကို မျဖစ္ႏုိင္ေပမယ္႔လည္း ငါတမ္းတမိေနတာ ၀န္ခံပါရေစ ...
ငါ႔ရဲ ႔ဘ၀ဟာ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ျပည္႔လွ်မ္းခဲ႔တာပါ၊
ငါ႔ကုိေမြးျပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာမွာပဲ ငါသိပ္ခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ေဖေဖကို မလုိသူေတြက လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခဲ႔ၾကတယ္။
အဲဒီ႔ေန႔က ရုံးကားၾကီးတစ္စင္း အိမ္ေရွ႔ကုိ ထုိးရပ္လာလုိ႔၊ ေမေမ႔ကုိ လူတစ္ေယာက္က အေျပးလာေခၚလုိ႔၊ ေမေမ ဆံပင္ဖရုိဖရဲနဲ႔ ေျပးလုိက္သြားလုိ႔၊ ငါ႔နဲ႔ ငါ႔အစ္ကုိေတြကုိ အိမ္မွာထားခဲ႔လို႔
အိမ္မွာ လူေတြမ်ားလာလုိ႔။

အုိ … ဘာေတြမွန္းေတာ႔ ငါမသိခဲ႔ဘူး၊ ငါ႔ကုိ ေထြးဖက္ထားတဲ႔ ငါတုိ႔ရဲ ့ အိမ္ေဖာ္မၾကီးမွာလည္း မ်က္ရည္ေတြ ၀ဲေနလုိ႔ပါလား။

ငါဘာမွနားမလည္ခဲ႔ဘူး၊ အဲဒီ႔ေန႔က ငါတစ္ခုကုိေတာ႔ မွတ္မိေနတယ္၊
ညေနခင္းျပန္လာရင္ ငါ႔ကို အျမဲနမ္းရႈပ္က်ီစယ္တတ္တဲ႔ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ေဖေဖ
အဲဒီ႔ေန႔က ျပန္မလာခဲ႔ဘူး၊ ေမွ်ာ္ခဲ့လုိက္ရတာ ေဖေဖရယ္ ..

ေနာက္ရက္ေတြမွာ ငါတုိ႔အိမ္မွာ လူေတြစည္ကားေနတယ္၊
ငါတုိ႔ ေမာင္ႏွမသုံးေယာက္ကုိ ေမေမက ေထြးဖက္ထားလုိ႔ သူ႔အနားမွာ ေနေနေစတယ္၊
လာတဲ႔လူတုိင္းက ေမေမ႔ကုိ စကားေတြလာေျပာၾကတယ္၊
အမ်ိဳးသမီးၾကီးေတြက ေမေမ႔ကုိ လာျပီး အားေပးၾကတယ္၊
ငါတုိ႔ ေမာင္ႏွမ သုံးေယာက္ကုိ ၾကည္႔ေနတဲ႔ မ်က္၀န္းေတြမွာ ကရုဏာေငြ႔ေတြ ယွက္သန္းေနခဲ႔တယ္
ငါသိပ္ေတာ႔ မမွတ္မိခဲ႔ပါဘူး။ ငါသိတာေတာ႔ အဲဒီ႔ေန႔က ေဖေဖ႔ကို ငါသိပ္လြမ္းေနခဲ႔တယ္။

ေဖေဖရယ္ .. ဘာလုိ႔ သမီးတုိ႔ကုိ ထားခဲ႔တာလဲဟင္ ..
ေဖေဖေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ႔ သမီးတုိ႔ အိမ္ၾကီးမွာ ေျခာက္ကပ္သြားတာပဲ၊
သမီးတုိ႔ေရွ႔မွာ တည္ျငိမ္စြာေနတတ္ေပမယ္႔ ညအိပ္ရင္ သမီးတုိ႔ မသိေအာင္ ၾကိတ္္ငိုေနတဲ႔ ေမ႔ေမ႔ရဲ ႔ ရႈိက္သံေတြက သမီးရဲ႔ ညေပါင္းမ်ားစြာကုိ လႊမ္းမုိးေနခဲ႔တယ္။ ေဖေဖ တကယ္ ျပန္မလာခဲ႔ေတာ႔ဘူးေနာ္ ..
၁၉၆၀ ခုႏွစ္။

ေမေမ႔လက္ထဲမွာ ရုံးစာအိတ္ၾကီးတစ္ခုကုိင္ထားတယ္၊
အိမ္ကလူေတြကုိ ပစၥည္းေတြ လုိက္သိမ္းခုိင္းေနတာလည္း ငါမွတ္မိတယ္၊
ဘာလုပ္ေနၾကတာလဲ ေမေမရယ္လုိ႔ ေမးေတာ႔၊
ေမေမက တည္ျငိမ္တဲ႔မ်က္၀န္းေတြနဲ႔ ငါ႔ကို ငုံ႔ၾကည္႔ျပီး ခ်ိဳျမတဲ႔ေလသံေလးနဲ႔ ေျပာတယ္၊
ငါ႔ေခါင္းေလးေပၚမွာ ေမေမက သူ႔လက္ကေလးကုိတင္ထားလုိ႔ေပါ႔၊
ေမေမတုိ႔ေျပာင္းရေတာ႔မယ္ သမီးေလး ..

ဘယ္ကိုလဲဟင္..
နယူးေဒလီကုိ
ဘယ္မွာလဲဟင္
ႏိုင္ငံျခားမွာေပါ႔ သမီးေလးရဲ ႔၊
ေမေမက ဘာသြားလုပ္မွာလဲဟင္
ေဩာ္ … ေမေမ႔ကုိ သံအမတ္ၾကီးခန္႔လိုက္တယ္၊ ေမေမအဲဒီ႔မွာ သြားေနရမွာ၊ သမီးတုိ႔လည္း
လုိက္ခဲ႔ရမွာေလ။
သံအမတ္ၾကီးဆုိတာ ဘာလဲဟင္ ေမေမ၊
သံအမတ္ၾကီးဆုိတာ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ႏုိင္ငံ အၾကားမွာ အဆင္ေျပေအာင္ စကားေတြ ေျပာေပးတဲ႔ လူၾကီးေပါ႔ … ခုဆုိ ေမေမက အဲဒီ႔ႏုိင္ငံၾကီးနဲ႔ ခု သမီးေနေနတဲ႔ ျမန္မာျပည္ၾကီး အဆင္ေျပေအာင္ စကားေတြ သြားေျပာေပးရမွာေလ။
ဘာစကားေတြ ေျပာရမွာလဲဟင္ ေမေမ၊
သမီးေလးၾကီးေတာ႔ သိလာမွာေပါ႔ကြယ္၊ ခုေလာေလာဆယ္ သမီးခ်စ္တဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ လုိက္ႏႈတ္ဆက္လုိက္ဦးေနာ္၊ မနက္ျဖန္ညက်ရင္ ေမေမ႔ သားသမီးေလးေတြနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေလးေတြ ႏႈတ္ဆက္ပဲြေလးလုပ္ေပးမယ္ေနာ္၊ သမီးေလးၾကိဳက္တဲ႔ မုန္႔ေတြ ၀ယ္ထားေပးမယ္။

ငါ႔မ်က္ႏွာမွာ အျပဳံးပန္းေလးေတြ ေ၀ျဖာလုိ႔ ငါခ်စ္တဲ႔ ေမေမရဲ႔ ရင္ခြင္ထဲကုိ ေျပး၀င္ခဲ႔တယ္။
ေမေမက သိပ္ေတာ္တာပဲေနာ္၊ ငါ႔လုိ အရြယ္ေလးကုိ နားလည္ေအာင္ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ႔တယ္၊ ေမေမ႔ကုိ ခုခ်ိန္ထိ သမီးသတိရေနတုန္းပါပဲ ေမေမရယ္။
ေမေမသြန္သင္ေပးခဲ႔တဲ႔၊ ခ်မွတ္ေပးခဲ႔တဲ႔ စည္းကမ္းေတြ၊ လူမႈက်င္႔၀တ္ေတြကုိ စံနမူနာထားလုိ႔ သမီးရဲ႔ ဘ၀ခရီးတေလွ်ာက္မွာ ေအာင္ပဲြေတြ အလီလီ ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္ေလ။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္။

ငါ ေပ်ာ္လုိက္တာ၊ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္တကၠသိုလ္ကုိ ငါ၀င္ခြင္႔ရတယ္၊ ေက်ာင္း၀င္ခြင္႔စာရြက္ေလးကုိ ကုိင္လုိ႔ ေမေမ႔ဆီကုိ ငါေျပးသြားခဲ႔တယ္။ ေမေမက ငါ႔ကို ဆီးၾကိဳေပြ႔ဖက္လုိ႔ ငါ႔ပါးျပင္ေပၚမွာ အနမ္းေလးေတြ ေျခြခဲ႔တယ္။ I’m proud of you, honey! လုို႔ ငါ႔မ်က္ႏွာကို ရႊမ္းရႊမ္းစားစား စုိက္ၾကည္႔ရင္း ေျပာလုိ္က္တဲ႔ ေမေမ႔မ်က္၀န္းေတြကုိ ငါမက္ေမာလုိက္တာ။

ေမေမက စကားေတြ အမ်ားၾကီး မေျပာခဲ႔ပါဘူး။ ဒါေပမယ္႔ ေမေမငါ႔အတြက္ သိပ္ကုိ ဂုဏ္ယူေပ်ာ္ရႊင္ေနခဲ႔တယ္ဆုိတာ ငါသိေနတယ္။

အဲဒီ႔ညက ငါတုိ႔အိမ္မွာ ပါတီလုပ္ခဲ႔ၾကတယ္။ အမွတ္တရဓာတ္ပုံေတြ ရုိက္လုိ႔ သီခ်င္းေတြကုိ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ သီဆုိၾကလုိ႔ ဓာတ္ျပားတစ္ခ်ပ္ကုိဖြင္႔ျပီး အတူတူကခုန္ၾကလုိ႔ ျပန္ေတြးလုိက္တုိင္း္ ၾကည္ႏူးစရာပုံရိပ္ေလးေတြ ထင္က်န္ေနဆဲပါပဲေလ။
ေအာက္စဖုိ႔တကၠသုိလ္ကုိတက္ဖုိ႔ ငါထြက္ခဲ႔ရျပီ။ ေလဆိပ္ကုိ ေမေမနဲ႔ ငါ႔သူငယ္ခ်င္းေတြက လုိက္ပုိ႔တယ္။ Departure Gate ထဲမ၀င္မီ ေမေမက ငါ႔ကုိ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ဖက္နမ္းျပီး စကားတစ္ခြန္းေျပာတယ္။ I believe in you! တဲ႔။ ငါၾကက္သီးေတြေတာင္ထသြားခဲ႔တယ္။ ေမေမ၀မ္းနည္းေနတာ ငါသိတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ေမေမ မငုိခဲ႔ဘူး။

ေလယာဥ္ေပၚမွာ ငါငုိေနခဲ႔မိတယ္။ ငါ၀မ္းနည္းလုိ႔ေတာ႔ မဟုတ္ခဲ႔ဘူး။ ငါ႔ကို ယုံၾကည္တဲ႔ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ေမေမအတြက္၊ ၀င္ခြင္႔သိပ္ခက္ခဲတဲ႔ ဒီတကၠသုိလ္ကုိ ငါ၀င္ခြင္႔ရခဲ႔တဲ႔အတြက္၊ ဖတဆုိး သမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ္႔ အမ်ားနဲ႔မတူေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ႔တဲ႔ ငါ႔ဘ၀ရဲ ႔ ေအာင္ျမင္မွဳ ပထမေျခလွမ္းသစ္အတြက္ ငါ ဂုဏ္ယူေနလုိ႔ပါ၊ ငါ ေပ်ာ္ေနလုိ႔ပါ၊ ငါ ပီတိျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။
တကၠသိုလ္မွာ ငါ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ႔တယ္။ ငါ႔ရဲ ႔ Host Parents awGu Lord Gore-Booth တုိ႔မိသားစုပဲ။ သူက ငါတုိ႔ျမန္မာျပည္မွာ သံအမတ္ၾကီးလာလုပ္သြားဖူးတယ္။ သူ႔အိမ္မွာပဲ ငါ႔ရဲ႔ အနာဂတ္ခင္ပြန္းေလာင္း မုိက္ကယ္အဲရစ္စ္ကုိ စေတြ႔ျပီး ရင္းႏွီးခဲ႔ရတယ္။ သူက တိဗက္လူမ်ိဳးေတြအေၾကာင္း ေလ႔လာေနတဲ႔ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ပဲေလ။ တည္ျငိမ္ရင္႔က်က္တဲ႔ အေတြးအေခၚေတြကုိ ပုိင္ဆုိင္တဲ႔ ထက္ျမက္တဲ႔ ေယာက်ၤားေကာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။

၁၉၆၉ ခုႏွစ္။

နယူးေယာက္ျမိဳ႔ကုိ ငါထြက္လာခဲ႔တယ္။ ဘဲြ႔လြန္သင္တန္းတက္ဖုိ႔ေပါ႔။ မသန္းေအးတုိ႔အိမ္မွာ ငါေနခဲ႔တယ္။ သူက ကုလသမဂၢမွာ အလုပ္လုပ္ေနတာေလ။ အဲဒီ႔အခ်ိန္တုန္းက ဦးသန္႔က အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနတယ္။ ငါ႔ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ ဂုဏ္ယူလုိက္ရတာ။
မသန္းေအးက ငါ႔ကို အလုပ္ေလွ်ာက္ဖုိ႔တုိက္တြန္းတာနဲ႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ႔တယ္။ ငါအလုပ္ရခဲ႔တယ္။
Administrative and Budgetary Questions rSm Assistant Secretary အျဖစ္နဲ႔ေပါ႔။
ေက်ာင္းတက္ေနတာကုိ ငါခဏနားျပီးေတာ႔ အလုပ္ကုိ အခ်ိန္ျပည္႔လုပ္ခဲ႔တယ္။ မဟုတ္ရင္ ဘယ္အရာကုိမွ အာရုံစိုက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးေလ။ ညေနရုံးဆင္းခ်ိန္ေတြနဲ႔ စေန၊ တနဂၤေႏြေတြမွာ ေဆးရုံတစ္ခုမွာ Volunteer၀င္လုပ္ခဲ႔တယ္။ ဆင္းရဲတဲ႔ လူနာေတြကုိ စာဖတ္ရာမွာ ကူညီႏိုင္ဖုိ႔နဲ႔ အေဖာ္အျဖစ္ ေနေပးဖုိ႔ေပါ႔။ ငါ႔အခ်ိန္ေတြ က်ပ္တည္းခဲ႔ေပမယ္႔ အဲဒီ႔လူနာေတြအတြက္ ရေအာင္ အခ်ိန္ေပးခဲ႔တယ္။ ငါ႔ရဲ႔ တန္ဖုိးေတြက ဘာလဲဆုိတာကုိ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ငါေတြ႔ရွိခဲ႔တယ္။ နယူးေယာက္မွာ ေနခဲ႔ရတဲ႔ အခ်ိန္က (၂) ႏွစ္ထဲရယ္ပါ။ ဒါေပမယ္႔ ငါအမ်ားၾကီး ရင္႔က်က္ေျပာင္းလဲခဲ႔တယ္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္။

မုိက္ကယ္နဲ႔ ငါလက္ထပ္ဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ႔တယ္။ သူနဲ႔အတူတူ ဘူတန္ကုိ ထြက္ခြာခဲ႔တယ္။ မုိက္ကယ္က ဘူတန္ဘုရင္မိသားစု၀င္ေတြကုိ စာသင္ေပးေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ ငါကေတာ႔ ေတာ္၀င္ႏုိင္ငံျခားေရးရာဌာနမွာ Research Officer အျဖစ္ ၀င္လုပ္ခဲ႔တယ္။
ဟိမ၀ႏၱာေတာင္ျပာတန္းၾကီးေတြရဲ႔ အရိပ္ေအာက္မွာ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ခင္ပြန္းနဲ႔အတူတူ ငါျမတ္ႏုိးတဲ႔ အမ်ားအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ခြင္႔ရခဲ႔တယ္။ အဲဒီ႔ အခ်ိန္ေတြကုိ ငါ အျမဲတမ္း သတိရေနမွာပါ။

မိုက္ကယ္ကုိေတာ႔ ငါလက္မထပ္ခင္က prenuptial agreemrnt တစ္ခုေတာင္းခဲ႔တယ္။ ငါ႔ကုိ ငါ႔တုိင္းျပည္က လုိအပ္လာရင္ အခ်ိန္မေရြး သြားေရာက္ကူညီခြင္႔ျပဳပါလုိ႔။ သူက ငါ႔ကုိ နားလည္မႈရွိတဲ႔အျပဳံးနဲ႔ ေခါင္းညိတ္ျပခဲ႔တယ္ေလ။ ငါ႔ကို သိပ္နားလည္မႈရွိတဲ႔သူကို ငါ႔ဘ၀ရဲ႔ ခင္ပြန္းေလာင္းအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ႔တာ ငါ႔ရဲ႔ လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင္႔ပဲ မဟုတ္ဘူးလား။ ေမေမ႔ကုိေတာ႔ ငါတုိင္ပင္ခဲ႔ပါတယ္။ ေမေမကေတာ႔ ထုံးစံအတုိင္းပဲေပါ႔။ I trust you … တဲ႔။ တကယ္ေတာ႔ ဒီေန႔အခ်ိန္အထိ ငါ႔စိတ္ဓာတ္ေတြ ျမဲျမဲခုိင္မာစြာနဲ႔ ငါ႔ရဲ႔ အဖ်က္အင္အားစုေတြကုိ ၾကံ႔ၾကံ႔ခံေနႏုိင္တာဟာ ငါ႔ႏွလုံးအိမ္ထဲကုိ ေလာင္းခ်ခဲ႔တဲ႔ ေမေမ႔ရဲ႔ သံမဏိစိတ္ဓာတ္ေတြေၾကာင္႔ပဲေလ။ ငါဘယ္ေတာ႔မွ ဦးက်ိဳးသြားမွာ မဟုတ္ဘူး။

၁၉၇၃ ခုႏွစ္။

အဂၤလန္ကုိ ငါျပန္လာခဲ႔တယ္။ ငါ႔ဘ၀မွာ ဘာနဲ႔မွမတူတဲ႔ ခံစားမႈတစ္ရပ္ကုိ ငါခံစားလုိက္ရတယ္ သိလား။ သားႀကီး အဲလက္စ္ကုိ ေမြးခဲ႔တယ္။ ငါမိခင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ႔ျပီပဲ။ အဲဒီ႔ေန႔က ေမေမနဲ႔ ငါ စကားအၾကာၾကီး ေျပာျဖစ္တယ္။ ေမေမရယ္ေလ … ငါ႔ကို စကားေတြ တတြတ္တြတ္နဲ႔ မွာေနလုိက္တာ မျပီးေတာ႔ဘူး။ ေမေမက ရယ္စရာေတြလည္း ေျပာလုိက္ေသးတယ္။ ငါ႔မွာ ရယ္လုိက္ရတာ ေခ်ာင္းေတာင္သီးတယ္။ မုိက္ကယ္လည္း ငါ႔ေဘးနားမွာ ရွိေနခဲ႔တယ္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္။

မုိက္ကယ္အလုပ္ရတယ္။ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္တကၠသိုလ္ရဲ ႔ တိဗက္ဘာသာစကားဌာနမွာေပါ႔။

၁၉၇၇ ခုႏွစ္။

သားငယ္ ကင္မ္ကုိ ေမြးတယ္။ ငါ႔ရဲ႔ ဒုတိယသားေလးေပါ႔။ ခုဆုိ ငါလည္း ကေလးေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္ရွင္မၾကီးကုိ လုံးလုံးျဖစ္ေနျပီေလ။ ဒါေပမယ္႔ ငါ႔ရဲ႔ ေလ႔လာမႈကိုေတာ႔ ငါမေလွ်ာ႔ေသးဘူး။ ကေလးေတြကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရင္းနဲ႔ ငါ စာေတြေရးျဖစ္ခဲ႔တယ္။ ေဖေဖ႔ရဲ႔ အတၳဳပတၱိနဲ႔ Asian Studies စာတမ္းတစ္ခ်ိဳ႔ေပါ႔။ မုိက္ကယ္ကုိလည္း သူေလ႔လာေနတဲ႔ JY Himalayan Studies ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ငါကူညီခဲ႔တယ္။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္။

က်ိဳတုိတကၠသိုလ္မွာ Visitng Scholar အေနနဲ႔ ေဖေဖ႔ရဲ႔ ဂ်ပန္ျပည္မွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို
စာတမ္းျပဳစုခဲ႔တယ္။ ငါ ေက်နပ္အားရ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ေဖေဖအတြက္ ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ႏုိင္တာ ဒီတစ္နည္းပဲ ရွိေတာ႔လုိ႔ပါ။

၁၉၈၆ ခုႏွစ္။

ကေလးေတြကုိ ေခၚျပီး ရန္ကုန္ကုိအလည္သြားခဲ႔တယ္။ အဖြားျဖစ္သူနဲ႔ ေတြ႔ေပးရေအာင္ေပါ႔။ ရန္ကုန္ကုိေရာက္တုန္း ကေလးႏွစ္ေယာက္လုံးကုိ သာသနာ႔ေဘာင္တက္ေစခဲ႔တယ္။ ၾကည္ႏူးလုိက္တာ။ ေရစက္ခ်ေနတဲ႔ ငါ႔လက္ေတြ တုန္ေနခဲ႔တယ္။ ေမေမ႔မ်က္ႏွာမွာ အျပံဳးေတြ လင္းလက္ေနခဲ႔တယ္။ ငါ ရဟန္းဒါယိကာမ ျဖစ္ခဲ႔ျပီေလ။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္။

ကေလးေတြနဲ႔အတူတူ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဆင္းမလားျပည္နယ္ကုိ သြားခဲ႔တယ္။ မုိက္ကယ္က စာတမ္းေတြ ျပဳစုေနခဲ႔တယ္။ အဂၤလန္ကုိလည္း ငါ ခဏျပန္ခဲ႔ေသးတယ္။ ေမေမ႔ကုိ ေဆးရုံတင္ထားတာကုိ သြားျပီး ေစာင္႔ေရွာက္ဖုိ႔ေပါ႔။ စက္တင္ဘာလထဲမွာ ငါတုိ႔မိသားစုေတြအားလုံး ေအာက္စဖုိ႔ကုိ ျပန္လာခဲ႔ၾကတယ္။

ငါ႔ရဲ႔ Advanced Degree အတြက္ Lodon School of Oriental and African studies မွာ စာရင္းေပးခဲ႔တယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ မတ္ (၃၁) ရက္ေန ့။

တယ္လီဖုန္းသံျမည္လာခဲ႔တယ္။ ခါတိုင္းလုိပဲ ေကာက္ကိုင္လုိက္ခဲ႔တယ္။ ဒါေပမယ္႔ ၾကားလုိက္ရတဲ႔ သတင္းကေတာ႔ ခါတုိင္းလုိ မဟုတ္ခဲ႔ဘူး၊ ေမေမေလျဖတ္သြားတယ္တဲ႔။

ေနာက္တစ္ေန႔မွာပဲ ေလယာဥ္နဲ႔ ရန္ကုန္ကုိ ငါထြက္ခြာခဲ႔တယ္။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပဲ ေမေမရွိေနတဲ႔ ေဆးရုံကုိ အေျပးသြားခဲ႔တယ္။ ေမေမရယ္ … မွတ္ေတာင္ မမွတ္မိေတာ႔ဘူး။ ေမေမ ခံစားေနရတဲ႔ ေ၀ဒနာကုိ ငါလဲယူလုိ႔ရႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ယူပစ္ခ်င္လုိက္တာ။ ကုတင္ေပၚမွာ လဲေလ်ာင္းေနတဲ႔ ေမေမ၊ ငါ႔ကုိ ၾကိဳးစားျပဳံးျပေနတဲ႔ေမေမ၊ ေတာ္ေတာ့ကုိ ေျပာင္းလဲသြားခဲ႔တာပဲေနာ္။
ရန္ကုန္ျမိဳ႔ၾကီးမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးေတြ စတင္ရႈပ္ေထြးေနတယ္။ အျမင္မေတာ္စရာေတြ၊ စိတ္တုိင္းမက်စရာေတြနဲ႔ ျပည္႔ႏွက္ေနတယ္။ (၈) ရက္၊ (၈) လ၊ (၁၉၈၈) ခုႏွစ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အေရးေတာ္ပုံ ဆင္ႏဲႊဲခဲ႔ၾကတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ရဲ႔ ေသနတ္သံမ်ားၾကားမွာ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအမ်ား ေသြးေျမက်ခဲ႔ရတယ္။ ေသနတ္ဆုိတာ မုိးေပၚေထာင္မပစ္ဘူးတဲ႔။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ ေသနတ္ၾကိမ္းၾကိမ္းသြားခဲ႔တယ္။ ရာဇ၀င္ေတြလည္း ရုိင္းခဲ႔ရျပီ အဖသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းရယ္ …

စက္တင္ဘာ (၁၈) ရက္ - စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလုိက္ျပီတဲ႔။ ငါ ဘာလုပ္ရမလဲ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဒါေတြကို ငါမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး အဂၤလန္ကုိ ျပန္သြားမလား၊ ဒါဆုိရင္ေတာ႔ ငါ႔မိသားစုနဲ႔အတူတူ အသိုက္အျမံဳမပ်က္ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနလုိ႔ရတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ေသခ်ာတယ္၊ ငါ လိပ္ျပာမလုံဘူး။ ငါ႔ကုိယ္ထဲမွာ အာဇာနည္ေသြးေတြ စီးဆင္းေနတယ္။ သူတုိ႔ကုိ ငါရွက္တယ္၊ ငါ မျပန္ဘူး။ ငါ ဒီမွာေနမယ္။ ငါ႔တုိင္းျပည္ ငါ႔လူမ်ိဳးအတြက္ ငါ႔ရဲ ႔ေပးဆပ္မႈ အခန္းက႑ စတင္ခဲ႔ျပီ။

သူတုိ႔ ငါ႔ကုိ လုိအပ္ေနျပီလုိ႔ ငါ ခံစားရတယ္။ ဟုတ္တယ္၊ ငိုေၾကြးေနတဲ႔ ျပည္သူေတြကုိ ငါ မ်က္ကြယ္မျပဳႏုိင္ဘူး။ ငါဒီမွာေနမယ္၊ ငါ မျပန္ေတာ႔ဘူး။ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ျပည္သူေတြအတြက္၊ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္၊ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ေဖေဖအတြက္ ငါ ျမန္မာျပည္မွာေနျပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ဖယ္ရွားမယ္။ လူတုိင္း ကုိယ္႔အခြင္႔အေရးကုိ ကုိယ္လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးယူႏုိင္ေအာင္ ငါ ၾကိဳးစားမယ္။ ဟုတ္တယ္။

NLD ကုိ စက္တင္ဘာ (၂၄) ရက္ေန႔မွာ စတည္ေထာင္တယ္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးအေနနဲ႔ ငါ ပါ၀င္လႈပ္ရွားတယ္။ ဂႏၵီရဲ႔ အဟိ ံသလမ္းစဥ္ကုိ ငါစြဲျမဲစြာ ယုံၾကည္ခဲ႔တယ္ေလ။ ဒါကို ငါအသုံးခ်ခဲ႔တယ္။ စစ္ဘီလူးရဲ႔ မ်က္ႏွာဖုံးကုိ အၾကမ္းမဖက္ အႏုနည္းနဲ႔ ခြာခ်ျပႏိုင္ခဲ႔တယ္။

ငါ႔ကို အေသေတာင္ ပစ္သတ္ေတာ႔မလုိ႔တဲ႔။ ေသနတ္ေျပာင္းေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထားလုိက္ၾကတာ။ တည္ျငိမ္စြာနဲ႔ သူတုိ႔ဆီကုိ ဦးတည္ျပီး လွမ္းေလွ်ာက္သြားခဲ႔တယ္။ င႔ါရင္ထဲက ခုိင္က်ည္တဲ႔ သစၥာတရားနဲ႔ ေျဖာင္႔မွန္တဲ႔ ေမတၱာဓာတ္ကုိ သူတုိ႔ မလႊမ္းမုိးႏိုင္ပါဘူးေလ။

သူတုိ႔ၾကားထဲက ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားတဲ႔ ငါ႔ကုိ လူထုၾကီးက ေဟး …. ဆုိျပီး တခဲနက္အားေပးလုိက္ၾကတာ၊ ငါ႔မွာ ၾကက္သီးေတြေတာင္ ထလုိ႔။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၂၇) ရက္။

ေမေမ ေဒၚခင္ၾကည္ အနိစၥေရာက္ခဲ႔ျပီ။ ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ ေမေမရယ္။ ေမေမ႔အသက္ (၇၆) ႏွစ္ထိ အမ်ားအက်ိဳးကို သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္ခဲဲ႔တဲ႔ ေမေမ႔အတြက္ ေကာင္းကင္ဘုံက လက္ကမ္းၾကိဳဆုိေနမယ္လုိ႔ သမီးခုိင္မာစြာယုံၾကည္ေနပါတယ္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၂) ရက္။

ေမေမ႔ရဲ႔ ေနာက္ဆုံးခရီးကုိ လုိက္ပုိ႔ၾကတဲ႔ ျပည္သူေတြ မနည္းဘူးေမေမရယ္။ ေမေမ႔ကို ျမင္ေစခ်င္လုိက္တာ။ ေမေမ႔ကုိ သျဂိဳဟ္တဲ႔ေန႔မွာပဲ ေမေမ႔ရုပ္ကလာပ္ေရွ႔မွာ သမီး တုိင္တည္သစၥာျပဳခဲ႔တယ္။ ေဖေဖနဲ႔ ေမေမတုိ႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးအတြက္ ေသသည္အထိ ေကာင္းက်ိဳးသယ္ပုိး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကတယ္။ ဒီတာ၀န္ကုိ ေက်ျပြန္ေအာင္ သမီး ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ပါ႔မယ္။ သမီးေသသည္ထိေပါ႔။

ငါ႔ကုိ လုိက္ေနွာင္႔ယွက္ေနတဲ႔ အတားအဆီးေတြၾကားထဲကပဲ ငါတုိ႔ NLD ပါတီ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ျခြင္းခ်က္မရွိ အႏုိင္ရခဲ႔တယ္။ အရွက္မရွိလုိက္ၾကတာေလ။ ငါတုိ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကုိ လုိက္ဖမ္းတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြရလာဒ္ကို အက်ဳံးမ၀င္ပါဘူးလုိ႔ ေျဗာင္ျငင္းတယ္။ ငါ႔ကုိလည္း အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ခဲ႔တယ္။

အဲဒီ႔ကတည္းကပဲ ငါ႔ကုိျပန္လႊတ္လုိက္၊ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျပန္ခ်လိုက္နဲ႔။ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ေတြ လွည္႔ကစားခဲ႔တယ္။ ငါ႔အေပၚ ရက္စက္လုိက္ၾကတာ။ ကုိယ္ခ်င္းမစာလုိက္ၾကတာ။ ေျပာရက္လုိက္ၾကတာ။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယုိေတြနဲ႔ ငါ႔နာမည္ကုိ ဖ်က္ဆီးလုိက္ၾကတာ။ ႏုိင္ငံအေပၚ သစၥာေဖာက္သူတဲ႔၊ လူမ်ိဳးျခားနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳသူတဲ႔။ ဒါေတြကို ငါတုံံ႔ျပန္မေနခ႔ဲပါဘူး။ ငါလုပ္စရာရွိတာေတြကုိပဲ ေအးေအးေဆးေဆး မမွားရေအာင္ ငါလုပ္ခဲ႔တယ္။ ဒီလုိအခ်ိန္ေတြမွာ ငါ႔အေနနဲ႔ပုိျပီးတည္ျငိမ္ဖုိ႔လုိတယ္ေလ။

ငါ႔ကုိ ႏုိဘယ္လ္ဆုေပးတဲ႔အေၾကာင္းကုိ ရွားရွားပါးပါးေတာင္းဆုိထားရတဲ႔ ေရဒီယုိအစုတ္ေလးတစ္လုံးကတစ္ဆင္႔ ငါၾကားသိခဲ႔ရတယ္။ ငါ႔သားၾကီး အဲလက္စ္က အခမ္းအနားမွာ ငါ႔ကုိယ္စား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာသတဲ႔ေလ။ ေမေမဂုဏ္ယူပါတယ္ သားၾကီးရယ္။ ေမေမ႔အတြက္ရတဲ႔ ဆုေၾကးေငြကုိ ျမန္မာျပည္က ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားေတြကို ပံ႔ပုိးကူညီေနတာ ခုခ်ိန္ထိပဲေလ။

ေမေမက ကုိယ္က်ိဳးရွာသူ ဟုတ္မဟုတ္ဆုိတာ သားတုိ႔အသိဆုံးပါ။ သားတုိ႔ကုိ ပစ္ထားခ်င္လုိ႔ ပစ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သားတုိ႔ကုိ သိပ္ခ်စ္တာေပါ႔။ သားတုိ႔နဲ႔ အတူတူသိပ္ေနခ်င္တာေပါ႔။ ဒါေပမယ္႔သားတုိ႔ရယ္၊ သားတုိ႔ကုိ ခ်စ္တဲ႔အခ်စ္ေတြထက္ နိမ္႔က်ႏြမ္းပါးေနတဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူလူထုကုိ ေမေမ ပုိခ်စ္မိတယ္။ ဒါကို သားတုိ႔ ခြင္႔လႊတ္နားလည္ေပးၾကပါေနာ္။ သားတုိ႔အေပၚ ဂရုမစုိက္မိခဲ႔တာေတြကို ေနာင္ဘ၀ဆုိတာေတြမွာ ျပန္ဆုံေတြ႔ခဲ႔ရင္အတုိးခ်ျပီး ျပန္ေပးဆပ္ပါမယ္ သားတုိ႔ရယ္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ (၃၀) ရက္။

ရက္စက္လုိက္ၾကတာကြယ္။ ရက္စက္လုိက္ၾကတာ၊ ျမင္ရၾကားရတာ ယုံႏုိင္စရာေတာင္မရွိဘူး။ သတ္ေဟ႔သတ္ဟ ခ်ေဟ႔ခ်ဟ ဆုိတဲ႔ စစ္ဘီလူးရဲ႔ ၾကိဳးဆဲြရုပ္ေတြေအာက္မွာ တုိင္းျပည္ရဲ႔ အညႊန္႔အဖူးေလးေတြ လြင္႔ေၾကြခဲ႔ရရွာျပီ။ အဲဒီ႔ညက ေကာင္းကင္ျပာၾကီးမွာေတာင္ ေသြးေရာင္ေတြ လႊမ္းေနခဲ႔တယ္။

ရင္ထဲမွာ ဆုိ႔နစ္လုိက္တာ ခ်စ္သားခ်စ္သမီးတုိ႔ရယ္။ သားတုိ႔သမီးတုိ႔ ေကာင္းရာသုဂတိလားႏုိင္ၾကပါေစ။ ဒီလုိအျဖစ္ဆုိးမ်ိဳးကုိ ဘယ္ဘ၀မွာမွ ထပ္မံ မၾကံဳေတြ႔ႏုိင္ၾကပါေစနဲ႔ေတာ႔လုိ႔ ေမေမစု ဆုေတာင္းေပးပါတယ္ကြယ္။ ဒီပဲယင္းရဲ႔ အက်ည္းတန္ညတစ္ခုေပါ႔။

အခ်ိန္ေတြလည္း အေတာ္ၾကာခဲ႔ျပီေလ။
ျပည္သူလူထုေပါင္းမ်ားစြာလည္း အသက္ခႏၵာ စြန္႔လႊတ္ခဲ႔ရရွာျပီ။ ငါ႔ကို ျပန္လႊတ္ရင္ဆုိတဲ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္နဲ႔ ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနသူေတြလည္း ႏြမ္းလ်လွပါျပီ။ မ်က္စိကုိမွိတ္၊ နားကုိပိတ္ျပီး တရားစီရင္ခ်င္သူေတြရဲ႔ အတၱမ်ားေအာက္မွာ အမွန္တရားက ကမၻာကုိပတ္ဖုိ႔ သူ႔ဖိနပ္ေလး လုိက္ရွာေနတုန္းပဲ။

ေႏြမုိးေဆာင္းေပါင္းမ်ားစြာလည္း ငါ႔ျခံ၀င္းထဲမွာ က်ေရာက္ခဲ႔ျပီ။ ငါ႔ ပါးျပင္ေပၚမွာလည္း အေရးအေၾကာင္းတစ္ခ်ိဳ႔ ေနရာယူခဲ႔ျပီ။ ငါ႔အသက္လည္း ၆၄ နွစ္ထဲ ေရာက္ခဲ႔ျပီ။ ငါ႔သားေတြလည္း အိမ္ေထာင္ရက္သားက်သူက်နဲ႔ အေျခက်ကုန္ျပီ။

ငါ႔မွာေတာ႔ ... ငါခ်စ္တဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြကေတာ႔ .... ငါျမတ္ႏုိးတဲ႔ ျမန္မာျပည္ကေတာ႔ …. သံတုိင္ေတြေနာက္မွာ ငုိရႈိက္ေနဆဲပဲေလ။

ကုတင္တုိင္ကုိ လက္နဲ႔ကုိင္ျပီး အားယူလုိ႔ ငါထလုိက္တယ္။ အျပင္မွာ ေနျခည္ေတြ ျဖာေနျပီေနာ္။
ေရဒီယုိထဲက ဆုေတာင္းသံေတြ တစ္သဲသဲနဲ႔ ၀င္လာမစဲျဖစ္ေနတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ... က်န္းမာပါေစ ... ခ်မ္းသာပါေစ ...
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ... က်န္းမာပါေစ ... ခ်မ္းသာပါေစ ...
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ... က်န္းမာပါေစ ... ခ်မ္းသာပါေစ ... တဲ႔။

က်လုဆဲဆဲ မ်က္ရည္တစ္ခ်ိဳ႔ကို သိမ္းဆည္းလုိက္ျပီး အခန္းျပတင္းကုိဖြင္႔လုိက္တယ္။ ငါ႔ကုိ ေစာင္႔ၾကည္႔ေနရတဲ႔ ရဲေဘာ္ေလးတစ္ေယာက္က ငါ႔ကုိ အလန္႔တၾကားေမာ႔ၾကည္႔တယ္။ မေၾကာက္ပါနဲ႔ သားရယ္။ ငါ႔ရဲ႔ ေအးျမတဲ႔ အျပဳံးေအာက္မွာ ခက္ထန္တဲ႔ ေသနတ္ေျပာင္း၀ေလး တုိးလွ်ိဳးလုိ႔ ငါ႔ကုိ ဦးညႊတ္တယ္။ သား စာဆက္က်က္ပါကြယ္ .. စိတ္ကုိေအးေအးသာထားပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆုိတာ ဘယ္ေတာ႔မွ ထြက္ေျပးမယ္႔ မိန္းမစား မဟုတ္ပါဘူး။ တုိင္းျပည္အတြက္၊ လူမ်ိဳးအတြက္၊ အရုိးေၾကေၾက၊ အေရခမ္းခမ္း အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အသက္နဲ႔ ဘ၀ကိုပါ ေပးလႉထားတဲ႔ အာဇာနည္မိန္းမပါ။

ဒီသစၥာစကားမွန္ရင္ ငါခ်စ္တဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ၾကီး အေမွာင္ကုိေဖ်ာက္လုိ႔ အလင္းေန႔သစ္မ်ားကုိ
ၾကိဳဆုိႏိုင္ပါေစသား။ ငါရွင္သန္ေနဦးမွာပါ။ မေသမခ်င္းေပါ႔။

ေနေရာင္ျခည္ရဲ႔ ႏႈတ္ဆက္မႈကုိ အသာတၾကည္ခံယူျပီး ဘုရားစင္ဖက္ကုိ လွမ္းေလွ်ာက္ခဲ႔တယ္။ အရွင္ဘုရားရဲ ႔ ေမတၱာကရုဏာေတာ္ေအာက္မွာ ဘုရားတပည္႔ေတာ္မ ျငိမ္းခ်မ္းရပါေစသား၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစသား၊ ငိုရႈိက္သံမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ပါေစသား၊ မတရားမႈမ်ား ဖယ္ခြာႏုိင္ပါေစသား။
ကြယ္လြန္သူ ေဖေဖဦးေအာင္ဆန္းႏွင္႔ ေမေမေဒၚခင္ၾကည္ … က်ဆုံးေလျပီးေသာ အာဇာနည္အမ်ိဳးေကာင္းသား ရဟန္းရွင္လူမ်ား ... အမွ် အမွ် အမွ် … သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။


(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ အတၳဳပၸတၱိ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1991/kyi-bio.html အား အေျခခံ၍ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္လည္ ခံစားေဖၚက်ဴးေရးသားခဲ့ေသာ မူလစာေရးသားသူအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေႀကာင္း ေဖၚျပအပ္ပါသည္)။


Aung San Suu Kyi - Biography
nobelprize.org
Nobelprize.org, The Official Web Site of the Nobel Prize

ခ်စ္ခင္ေလးစားေသာ
ျပည္သူျပည္သား...အာလံုးဧ။္ကိုယ္စား
by Shwe Aeim Si

Thursday, December 15, 2011

ကမာၻ႔ ေစ်းအၾကီးဆံုး လက္ကိုင္ဖုန္း

ယခင္ႏွစ္မ်ားက ကမာၻ႔ေစ်းအၾကီးဆံုး ဖုန္းျဖစ္သည့္ ေဒၚလာ ၂.၅ သန္းတန္ iPhone ကို ဝယ္ယူခဲ့သူသည္ ယခုအခါ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာတို႔ႏွင့္ အဆင့္ ျမွင့္တင္သင့္ျပီ ျဖစ္သည္။ အသစ္ထြက္ ေပၚလာေသာ iPhone 4S Elite Gold သည္ ေဒၚလာ ၉.၄ သန္း တန္ေၾကးရွိျပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမာၻ႕ ေစ်းအၾကီးဆံုး ဖုန္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။
iphone4SEliteGold
iphone4SEliteGold1
တန္းဖိုးၾကီး ပစၥည္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ ယူေကအေျခစိုက္ ဒီဇိုင္းပညာရွင္ Stuart Hughes က အဆိုပါ ဖုန္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ထိုဖုန္းတြင္ အရည္အေသြးျပည့္ စိန္ပြင့္ေပါင္း ၅၀၀ပါဝင္ျပီး
ေနာက္ေက်ာ္ဘက္ Apple အမွတ္တံဆိပ္တြင္ စိန္ ၅၃ ပြင့္
၂၄ ကာရက္ ရွိေသာ ေရႊသားအတိ ေနာက္ဘက္ အဖံုး
၈.၆ ကာရက္ရွိေသာ စိန္ပြင့္ကို အသံုးျပဳထားသည့္ ေရႊခလုတ္
အပါအဝင္ လဲလွယ္ တပ္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္  ၇.၄ ကာရက္ရွိေသာ ပန္းေရာင္စိန္ခလုတ္ တစ္ခုကိုပါ အပိုထည့္ေပးထားသည္။
iphone4Selitegold4
iphone4SElitegold2
ထိုမွ်တန္ဖိုးၾကီးေသာ ပစၥည္းမ်ားပါဝင္သည့္ iPhone 4S Elite Gold အားထည့္ရန္အတြက္ ပလက္တီနမ္ အတိျပီးေသာ ဘူးေပၚတြင္ အျခား အဖိုးတန္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား စီခ်ယ္ထားေသာ ေသတၱာကိုလည္း Stuart Hughes မွျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ Stuart Hughes မွ အဆိုပါ တန္ေၾကး ေဒၚလာ ၉.၄ သန္းရွိေသာ iPhone 4S Elite Gold အား အလံုးေရ (၂)လံုးသာ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။

Saturday, December 10, 2011

ဘာသတင္းေတြမို.ဒီေလာက္စိတ္၀င္စားေနက်တာပါလိမ္


Funny CNN advertisements
Funny CNN advertisements
Funny CNN advertisements
Funny CNN advertisements

ဂ်ပန္မေလးတို.ရဲ.စိတ္ကူးဆန္းေလးမ်ာ

Funny Japanese inventions 
လက္မျငိမ္သူမ်ားအတြက္မ်က္စဥ္းခတ္ဖို.မ်က္မွန္


Funny Japanese inventions


                                        ထီးဆိုတာဒီလို လံုေနရမယ္ Funny Japanese inventions
                           ႏွာအရမ္းစီးေနလို.ပါရွင္

Funny Japanese inventions
                                    ပူခ်င္အုန္းဟဲ ေခါက္ဆြဲ
Funny Japanese inventions့ိ့
                                ဖိနပ္မိုးမိမွာစိုးလို.
Funny Japanese inventionsိိ
                            အပ်ိဴၾကီးမမမ်ားအတြက္

Funny Japanese inventions
                                  စတိုင္က်က်ငိုက္လို.ရျပီ

အံၾသဖြယ္ေက်ာက္ေတာင္တတ္က်သူမ်ားMountain goats are amazing rock climbers
Mountain goats are amazing rock climbers
Mountain goats are amazing rock climbers
Mountain goats are amazing rock climbers
Mountain goats are amazing rock climbers
Mountain goats are amazing rock climbers
Mountain goats are amazing rock climbers
Mountain goats are amazing rock climbers
Mountain goats are amazing rock climbers
Mountain goats are amazing rock climbers

ဆံပင္ညွပ္နည္းအသစ္(Don’t try this at home.)
Dangerous hair cut
Dangerous hair cut
Dangerous hair cut
Dangerous hair cut
Dangerous hair cut
Dangerous hair cut
Dangerous hair cut
Dangerous hair cut